Logo woerdensecourant.nl

Door met plannen

Woerden - De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de ingediende beroepschriften van omwonenden tegen het bestemmingsplan voor recreatiegebied Oortjespad in de gemeente Woerden en de bouwvergunning voor een uitbreiding van het hoofdgebouw van recreatieondernemer Kameryck. De uitspraak betekent dat terreineigenaar- en beheerder Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en exploitant Kameryck verder kunnen met hun plannen.

Het recreatieschap wil in samenwerking met Kameryck de recreatieve voorzieningen verder verbeteren. Kameryck is al actief op het terrein met onder meer een horecagelegenheid en outdoor-activiteiten. De bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk om de recreatieve voorzieningen uit te breiden. Sommige omwonenden zijn echter bang dat de verkeers- en geluidsoverlast zullen toenemen en dat het landschap wordt aangetast. Zij hebben dan ook beroepschriften ingediend bij de Raad van State.

Het was de tweede keer dat deze zaak bij de Raad van State werd behandeld. De Raad van State heeft nu in deze uitspraak aan de hand van de beroepschriften opnieuw een groot aantal onderwerpen beoordeeld en de beroepschriften, op een enkel onderdeel na, ongegrond bevonden. SGL en Kameryck verwachtten deze beoordeling en hebben aan de Raad van State met een herberekening uitgelegd, dat met extra maatregelen bij de nog te bouwen uitbreiding wel voldaan kan worden aan gestelde normen en grenswaarden. De Raad van State heeft daarom een juridische mogelijkheid in de wet toegepast om het bestemmingsplan en de bouwvergunning in stand te laten.

Reageer als eerste