Volkskerstzang 2023

zondag 17 december 2023 16:00 tot 17:00

16:00-17:00, Woerden, Bonaventurakerk, Rijnstraat 60

Jaarlijkse volkskerstzang. Het kerstevangelie wordt gelezen door burgemeester Victor Molkenboer en muzikale medewerking wordt verleend door harmonieorkest De Vriendschap. De collecte is bestemd voor de organisatie van het evenement.