Foto:Hans van Oosterhoudt

Dorpsoverleg in Harmelen in H2O

Harmelen - Het Dorpsplatform Harmelen organiseert op woensdag 16 september voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer een dorpsoverleg. Het dorpsoverleg begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Omwille de coronamaatregelen en de veiligheid wordt het overleg niet zoals gebruikelijk in het Dorpshuis gehouden, maar in Recreatiecentrum H2O, De Uithof 1 te Harmelen.

Er staan meerdere onderwerpen op het programma die van belang zijn voor Harmelen. Op de agenda staat een presentatie over inbraakpreventie (zeer actueel vanwege de recente inbraakgolf in het dorp), de snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht die deels door Harmelen zal lopen, toelichting op het voorontwerp Harmelerwaard en er wordt kort stilgestaan bij de status van de diverse bouwplannen in het dorp.

Het Dorpsplatform wil bewoners graag in de gelegenheid stellen om vragen te stellen of onderwerpen aan te brengen die zij zelf van belang vinden. Vragen kunnen vooraf gestuurd worden naar secretaris@harmelen.nu. Deze zullen dan gebundeld en voorgelegd worden aan de Dorpswethouder ter beantwoording.

Aanmelden
Omdat ook in H2O het aantal toe te laten gasten beperkt is, kan een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Wie naar de bijeenkomst wil komen kan zich van tevoren aanmelden via het e-mailadres secretaris@harmelen.nu. Vermeld daarbij naam en telefoonnummer. De polaatsen wordne op volgorde van het moment van ontvangst verdeeld. Er geldt vol = vol en zonder aanmelding kan men niet aanwezig zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden