<p>CDA fractie bezoekt de locatie van de toekomstige Rembrandtbrug.</p>

CDA fractie bezoekt de locatie van de toekomstige Rembrandtbrug.

(Foto: CDA Woerden)

Steun voor aanleg Rembrandtbrug in Woerden west

Woerden - Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de variant Rembrandtbrug te kiezen in Woerden-west kan rekenen op steun. Eerder hebben de betrokken inwoners uit de wijk- en dorpsplatforms, in de adviesgroep, hun steun voor de brug uitgesproken. Ook vertegenwoordigers van de ondernemers hebben de gemeenteraad aangegeven voorstander van deze brugvariant te zijn. Het CDA Woerden sluit zich hierbij aan.

Fractievoorzitter Job van Meijeren: “Het is de meest effectieve oplossing om het verkeersknelpunt aan de kant van Woerden definitief op te lossen met veel draagvlak in de samenleving”.

Stevige onderbouwing
De realisatie van een extra brug in Woerden west is een belangrijk punt. In het coalitieakkoord is in 2018 afgesproken dat gekozen wordt voor een variant die het meest effectief en efficiënt is om het verkeersknelpunt op te lossen. Op verzoek van de raad werden twee varianten (Gildenbrug en Rietveldbrug) uitgewerkt, inwoners dienden nog twee andere varianten in (Rietveldbrug-west en Rembrandtbrug). De laatste optie was nieuw en nog nooit onderzocht. Begin dit jaar stemde de raad in met een verdiepingsonderzoek naar deze variant.

Uit de onderzoeken blijkt dat deze Rembrandtbrug verreweg het meeste effect heeft in het verminderen van verkeer over de Rembrandtlaan (-23%), Jozef Israelslaan (-36%), Hoge Rijndijk (-51%) en de Boerendijk (-40%). De route biedt kansen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De mogelijkheid om de weg in de toekomst door te trekken naar de Zuidelijke Randweg blijft open. De kosten van de aanleg zijn naar verwachting netto 20 miljoen euro. Dat is twee miljoen euro meer dan een Rietveldbrugvariant. Het gebruik van de brug is echter wel dubbel zo groot, er gaan dagelijks 8000 auto’s gebruik van maken. De maatschappelijke kosten – baten zijn daarmee veel positiever.

De gemeenteraad neemt naar verwachting volgende maand een besluit over de realisatie van de brug. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden