Foto: eigen foto

Bezorgde bewoners dienen petitie in: ‘Natuurbehoud en lage kosten Hoge Wal’

Woerden - De Gemeente Woerden wil de wallen aan de Hoge Wal kaal maken en een wandelpad in de singel aanleggen. Dit zou ooit zo zijn geweest. Bezorgde bewoners van de Oostsingel stelden een petitie op. “Er bestaat al sinds de 19e eeuw begroeiing met bomen op de wallen en rondom de begraafplaatsen heeft nooit een wandelpad in de singel gelegen.”

‘Wij willen de huidige flora en fauna op de wallen en de oevers van de Hoge Wal behouden. Als omwonenden hebben wij uitzicht op deze wallen en zijn dagelijks getuige van het leven rondom de begraafplaatsen. Watervogels hebben het hier naar hun zin en in het voorjaar maken ze er hun nesten. Dit terwijl ze elders langs de singel weinig of geen leefruimte meer hebben. Wij willen ook het geboomte rondom de Hoge Wal begraafplaats behouden, conform de omschrijving van het Rijksmonument.

Wij willen ook de singel in zijn huidige contouren behouden. We hebben gekeken naar de historische onderleggers van begin 19-de eeuw en concluderen dat de omvang van de bastions destijds kleiner was dan de huidige bastions. Wij maken bezwaar tegen het dempen van de singel voor ruim 400m2 voor de aanleg van een wandelpad, dat de huidige natuurlijke oever zal doen verdwijnen. Dit pad zal bovendien overlast veroorzaken voor de aanwonenden vanwege de recreatie die dit pad zal uitlokken. In de directe omgeving (Oostsingel, Westdampark en Bredius) zijn voldoende wandelgelegenheden.

Door te kiezen voor de juiste beplanting kunnen de wallen met de huidige structuur behouden blijven. De wortels van de bomen en overige beplanting houden de structuur van de helling in stand en voorkomen erosie. Dit heeft de afgelopen 50 jaar tot een minimum aan onderhoudskosten geleid met natuurvriendelijke oevers. Wij verwachten dat dit met adequaat beleid ook de komende 50 jaar tot lage onderhoudskosten zal leiden. Een kale grashelling vereist veel meer onderhoudskosten, waaronder regelmatig maaien.

Als bewoners willen we graag meedenken en meehelpen om dit stukje Woerden te behouden. Groene begroeiing met bomen gaat opwarming van de stad tegen. Aan het behoud van de biodiversiteit op en rondom de begraafplaatsen (bomen, bloemen, vlinders en (water-)vogels) willen we graag een bijdrage leveren.’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden