Foto:

Werkzaamheden Kwakelbrug

WOERDEN - Na reconstructie van de Blokhuisbrug en de Rozenbrug, is dan nu de Kwakelbrug aan de beurt. De werkzaamheden aan de Kwakelbrug zouden eigenlijk dit voorjaar al plaatsvinden, maar door de komst van COVID-19 werd dit uitgesteld. Nu enkele maanden later is de planning rond en gaan de werkzaamheden vanaf 20 november van start. 

Wat gaat er gebeuren
Na grondige inspectie van de brug bleek het nodige toe te zijn aan vervanging. Zo worden het brugdek en de afsluitbomen vervangen en het bewegingswerk hersteld. Het brugwachtershuisje wordt opgeknapt en de stalen bovenbouw van de brug wordt gedemonteerd en hersteld. De Kwakelbrug krijgt een nieuwe asfaltdeklaag en de besturingsinstallatie wordt hersteld. Een ingrijpende klus, maar nodig om de brug ook voor de komende jaren weer veilig en betrouwbaar te houden.

Afstemming werkzaamheden Boerendijk
Het onderhoud aan de Kwakelbrug was zo ingepland, dat dit aan zou sluiten op de nieuwe indeling van de Boerendijk. Helaas loopt de reconstructie van de weg vertraging op. Hierdoor wordt er een tijdelijke aansluiting gemaakt van de huidige weg op het nieuwe brugdek. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar afgestemd worden.


Planning
De aannemer start op vrijdag 20 november 2020 21.00 uur met de wegafzetting. In diezelfde avond, nacht en de zaterdag worden delen van de bovenbouw van de brug gedemonteerd. Uiterlijk maandagochtend om 05.00 uur wordt de wegafzetting verwijderd en zal de Kwakelbrug weer opengesteld zijn voor het verkeer.

Eind januari 2021 wordt het nieuwe brugdek gemonteerd en wordt de bovenbouw teruggebracht, waarna de brug wordt ingeregeld en weer in bedrijf wordt gesteld. Ook zullen dan de nodige aanpassingen aan de voegconstructies, het betonwerk en het asfalt worden uitgevoerd. Hiervoor zal de Kwakelbrug tussen vrijdag 29 januari 2021, 21.00 uur en vrijdagavond 12 februari 2021, 21.00 uur afgesloten zijn voor alle verkeer.

Bereikbaarheid en verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden zal de Kwakelbrug een aantal perioden volledig afgesloten zijn voor al het wegverkeer. Dit wordt met bebording aangegeven en er worden omleidingsroutes ingesteld.

Van 20 november 2020 tot en met 22 februari 2021 wordt de Kwakelbrug niet bediend/geopend voor vaarverkeer. Vanwege hijswerkzaamheden en de vervanging van de remmingwerken is ook passage van lage vaartuigen die zonder brugopening kunnen passeren in die periode beperkt mogelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden