<p>Bewoner Bert IJff (l) en Rinus Tersteeg planten het eerste boompje van de beukenhaage. Foto: Bridgeclub Victoria</p>

Bewoner Bert IJff (l) en Rinus Tersteeg planten het eerste boompje van de beukenhaage. Foto: Bridgeclub Victoria

Burgerinitiatief ‘Samen voor Veiligheid op De Veste’ plant beukenhaag

Woerden - Afgelopen zaterdag (14 november) hebben de voorzitter van Bridgeclub Victoria, Rinus Tersteeg, en bewoner van het eerste uur, Bert IJff, samen het eerste boompje in de nieuwe beukenhaag geplant in de ontgonnen strook aan de Meerkoetlaan. Vervolgens werd de beukenhaag onder professionele leiding van de Bunnik Groep (groenbeheerder voor gemeente Woerden) met behulp van meerdere bewoners en leden van BC Victoria verder geplant.

Het rigoureus ontginnen van de groenstrook door de gemeente was de aanleiding voor de bewoners om in de pen te klimmen en contact te zoeken met de afdeling Groenbeheer van de gemeente en met Bridgeclub Victoria, die de opschoning had aangevraagd. Na goed overleg kwam er een mooie oplossing uit de bus: Burgerinitiatief Samen voor Veiligheid op De Veste.

De drie partijen hebben overleg gevoerd over deze groenstrook en ook over het thema veiligheid. De conclusie was dat de plantenstrook langs de Meerkoetlaan afgesloten moet blijven voor ongewenst verkeer en fietsen of scooters. Daarnaast is het van belang dat de parkeerplaats goed aangelicht wordt, zodat de schimmige handelspraktijken die nu regelmatig plaatsvinden, niet meer zullen gebeuren.

De oplossingen zijn in gezamenlijkheid aangedragen: een gedeeltelijke afrastering, het repareren van het ongelijke straatwerk en het planten van de beukenhaag. Tevens is de straatverlichting onder de loep genomen: drie nieuwe lantarenpalen met led verlichting komen op korte termijn. Op het gebouw van de bridgeclub zijn twee led lampen geplaatst met bewegingssensoren. Al met al dus 'Samen voor Veiligheid' op De Veste.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden