Foto: Wouter Vocke

Zorgen om geluidsoverlast appartementen Snellerpoort

Woerden - De appartementengebouwen in het te bouwen stadsdeel Snellerpoort kunnen het Staatsliedenkwartier flinke geluidsoverlast bezorgen, vreest Woerdenaar Alexander Heijnis. Hij stuurde een ingezonden brief.

‘Het ontwerp bestemmingsplan Snellerpoort heeft ter visie gelegen. Wie de plannen heeft bestudeerd, zal hebben ontdekt dat langs de spoorlijn Woerden -Utrecht maar liefst 7 appartementencomplexen zijn opgenomen met minimaal 4 en maximaal 15 verdiepingen. Uit de tekst van het ontwerpplan valt af te leiden, dat het verkeersgeluid van de verlegde Steinhagense weg én de bestaande spoorlijn via de gevels van de hoogbouw zal terugkaatsen op de huizen aan de noordzijde van de spoorlijn, in dit geval het Staatsliedenkwartier!

In de plannen van de gemeente Woerden zijn, zo te zien geen maatregelen voorgenomen, die moeten leiden tot beperking van die geluidsoverlast. Sterker nog, het College van B en W stelt voor om hogere grenswaarden toe te staan. In eenvoudig Nederlands wordt eigenlijk gezegd: “We treffen geen verdere geluid-beperkende maatregelen, we laten dan maar meer lawaai toe.” Dat laten we niet gebeuren. Het getuigt van weinig respect voor de bewoners van de bestaande huizen.’

door Alexander Heijnis

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden