Logo woerdensecourant.nl


Foto:

Gemeente Woerden: ‘Werkzaamheden Oostdam meer dan alleen rondje Singel varen’

Woerden - De geplande werkzaamheden aan de Duikerbrug op de Oostdam hebben er in korte tijd voor gezorgd dat de gemoederen hoog zijn opgelopen. En dat is ook niet zo vreemd, schrijft de gemeente in een persbericht.

“De beperkte doorgang voor automobilisten over een periode van vijftien maanden heeft veel invloed op oostelijke in- en uitgang van het centrum en zorgt voor veel hinder. Toch is het vervangen van de duiker een weloverwogen besluit geweest en ligt het project in tegenstelling tot een ‘leuk rondje Singel varen’ iets gecompliceerder.”

Sinkholes in wegdek
Ondanks dat de ingestorte duiker provisorisch is gemaakt, moet deze dringend worden vervangen. Wethouder Bolderdijk: “Er zijn al twee sinkholes (zinkgaten) ontstaan die een verhoogd risico geven op de verkeersveiligheid op de Oostdam. Met het ontstaan van nieuwe sinkholes is het goed mogelijk dat een deel van de weg of zelfs het trottoir wegzakt, met alle gevolgen van dien. We realiseren ons ten zeerste wat dit project allemaal teweeg brengt, maar de urgentie van veiligheid en het moeten vervangen van de duiker kunnen we hier niet negeren. Een scenario zoals de onlangs ingestorte kademuur in Amsterdam moet hier worden voorkomen. Dat deze noodzakelijke vervanging de mogelijkheid geeft om dan gelijk een doorvaarbare duikerbrug te realiseren, die kans hebben we met beide handen aangegrepen”.

Uitgebreide planning
Er zijn veel verschillende partijen aan het werk op de Oostdam, waardoor de planning erg uitgebreid is. Hierdoor is de duur van het project dan ook afgestemd op ongeveer 15 maanden.

Wethouder Bolderdijk: “Dat de planning zo uitgebreid is heeft vooral te maken met de nutswerkzaamheden die worden uitgevoerd. Bij het verleggen van kabels en leidingen heeft de aannemer rekening te houden met het seizoen. Zo mag het verleggen van de waterleiding niet in de zomer worden uitgevoerd, omdat dit een te hoge druk geeft op de watervoorziening tijdens warme dagen. En het verleggen van de gasleiding mag nu eenmaal niet plaatsvinden in de winterperiode. De andere werkzaamheden moeten dus worden afgestemd op de nutsbedrijven. Ondanks dat de pijn nu enorm is, kunnen we beter nu alles in één keer openbreken en goed vervangen, dan over meerdere jaren last hebben van klein zeer. En door de werkzaamheden te combineren kan de Oostdam gelijktijdig met het vervangen van de duiker ook alvast voorbereid worden op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied zoals het Snellerbrugcircuit en het verhogen van de fietsveiligheid”.

Bereikbaarheid binnenstad
Na diverse kritische geluiden uit de samenleving en van ondernemers is vorige week besloten om een aanpassing te maken in de omleidingenkaart. In plaats van één rijrichting open te stellen voor alleen uitgaand verkeer, krijgt het verkeer richting het centrum nu over diezelfde rijstrook ook toegang. Deze verkeersmaatregelen worden gemonitord en indien nodig aangepast om de verkeersdoorstroming en daarmee de bereikbaarheid te dienen. 

Wethouder Bolderdijk: “Ook wij zien dat deze getroffen aanpassing niet leidt tot minder drukte op deze verkeersader. In tegendeel. Het verkeer blijft nu gebruik maken van deze route, terwijl het idee was om het verkeer buitenom te leiden en de Oostdam te ontlasten. We zijn constructief in gesprek met de ondernemers van het Stadshart, de Ondernemerskring Woerden en andere betrokkenen om tot een oplossing te komen voor een betere doorstroming van het verkeer. Alle mogelijke scenario’s, ook die met de aanleg van pontons, worden afgewogen en onderzocht op haalbaarheid.”

Subsidie 
Het college en gemeenteraad buigen zich ieder jaar over de begroting. Grootschalige reconstructies zoals deze op de Oostdam zijn ruim van tevoren bekend en worden opgenomen in een Meerjarig Onderhouds Programma. Wethouder Bolderdijk: “Alle projecten worden hierin afgewogen op urgentie, omdat de wij ons maar al te goed realiseren dat iedere euro maar één keer kan worden uitgegeven. Voor de Oostdam, de Kwakelbrug en de reconstructie van Boerendijk waren deze financiën al gereserveerd. De extra kosten van de duikerbrug ten opzichte van alleen de duiker worden mogelijk door de provincie gesubsidieerd”.

Wegwerkzaamheden westkant
Aan de westkant van de stad worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd door de kabel- en leidingbedrijven. Hier worden kabels en verouderde (gas)leidingen vervangen. Daarnaast worden er diverse aanpassingen uitgevoerd aan het telecommunicatie- en waterleidingnet.

Een deel van deze werkzaamheden zou vorige week al afgerond zijn, maar duren nog zo’n anderhalve week. De werkzaamheden aan de Kwakelbrug gaan dit weekend al van start. Hierbij is de brug van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten voor alle verkeer.

“De renovatie aan de Kwakelbrug gebeurt gefaseerd en is half februari voltooid waarna de reconstructie van de Boerendijk verder gaat. We zijn in gesprek met de aannemer die het kabels- en leidingenwerk uitvoert en zoeken ook hier naar een oplossing om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te verbeteren. We verwachten dan minder oponthoud vanaf de Waardsedijk- Boerendijk- Chrysantstraat richting het centrum,” besluit wethouder Noorthoek.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden