Centrum voor Levensvragen: Gesprekken op kwetsbare momenten


<p>Rollenspel tijdens symposium over aandacht geven. De gehele avond is terug te zien op ons YouTubekanaal. FOTO: Aart Sliedecht</p>

Rollenspel tijdens symposium over aandacht geven. De gehele avond is terug te zien op ons YouTubekanaal. FOTO: Aart Sliedecht

Centrum voor Levensvragen: Gesprekken op kwetsbare momenten

Woerden - Wat is goed? Wat is kwaad? Hoe leidt mijn leven tot een zinvol bestaan? Wat doe ik hier? Mag ik er zijn? Wat is van waarde? “Iedereen kampt wel eens met levensvragen, en dan kun je terecht bij geestelijk verzorgers of andere deskundigen van het Centrum voor levensvragen, Tijd voor een Gesprek,” aldus voorzitter Joost Schelling.

Of je nu protestant-christelijk, katholiek, islamitisch, humanistisch of ongebonden bent, jong of oud, levensvragen zijn er altijd. “Vroeger waren ze meer geadresseerd binnen de eigen zuil of levensbeschouwelijke richting. Nu zijn de vragen er nog steeds maar de plek waar of de persoon aan wie ze te stellen is minder duidelijk.” Dat kan nu bij Het Centrum voor Levensvragen. “Een plan van minister Hugo de Jonge voor geestelijke verzorging thuis, over het hele land uitgerold via het Netwerk Palliatieve Zorg.”

Tijd voor een Gesprek
Er werd samenwerking gezocht met bestaande initiatieven, in Noordwest Utrecht met het al lang bestaande Stichting Tijd voor een gesprek. “Ooit opgericht door Margriet van der Kooi, voormalig geestelijk verzorger van het Woerdense ziekenhuis. Ze ontdekte dat wanneer mensen uit het ziekenhuis ontslagen werden, ze thuis vaak niemand hadden om mee te praten.” Zo ontstond Tijd voor een Gesprek. “Met een pool van dominees zoals ik, pastors, een imam en humanistische raadsmannen en -vrouwen.” Dit nieuwe landelijke netwerk is opgedeeld in regio’s. “Wij werken behalve in Woerden nu ook in Oudewater, Stichtse Vecht en De Ronde Venen waar we dus nog bestuursleden zoeken.” Ander verschil is dat de centra officieel werken met betaalde geestelijk verzorgers die aan bepaalde eisen moeten voldoen en dat hun diensten alleen voor 50plussers zijn, een dominee hoort daar niet bij. “Zij worden gesubsidieerd en mensen kunnen vijf gesprekken krijgen.” Heel fijn maar te beperkt, vindt Joost. “Ook jongere mensen kampen met levensvragen. Daarnaast willen wij kunnen aansluiten bij de vraagsteller die misschien graag wil praten met een dominee, imam of humanistisch raadgever. Daar moet ruimte voor zijn en blijven, dus bieden wij ook pro deo diensten aan.”

We willen luisteren
Maandagavond was het jaarlijkse symposium. “Om iedereen die mensen bezoekt te informeren over ons centrum, over wat we voor hen kunnen betekenen.” Iedereen heeft immers levensvragen. “Als je een ongeluk hebt gehad, ongeneeslijk ziek bent, iemand verliest, eenzaam bent of je baan kwijtraakt. Dat kan voelen alsof het fundament onder je leven vandaan valt. Die vragen kunnen ook op alledaagse momenten spelen. Bij wie vier ik kerst? Daar kan een onderliggend probleem zitten. Als centrum willen we er voor die levensvragen zijn en zo de ander tevoorschijn luisteren, en tot haar recht laten komen. Het centrum is te bereiken via 06-15907201 of www.centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestutrecht

door Winny van Rij

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden