<p>De blauwborst, &eacute;&eacute;n van de icoonsoorten van The Wet Five. Foto: Michel de Beer </p>

De blauwborst, één van de icoonsoorten van The Wet Five. Foto: Michel de Beer

Waterschap introduceert The Wet Five voor meer biodiversiteit

Woerden - De Stichtse Rijnlanden introduceerde afgelopen maandag The Wet Five: vijf dier- en plantensoorten die symbool staan voor de plannen van het waterschap om de biodiversiteit te vergroten. Het gaat om de blauwborst, de otter, de groene glazenmaker, de margriet en de weidehommel.

“De blauwborst is onze icoonsoort voor gezonde oevers. Het is een echte moerasbewoner met een voorkeur voor gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden” zegt Els Otterman, hoogheemraad van biodiversiteit en duurzaamheid. “We leggen langs onze eigen wateren een netwerk van natuurvriendelijke oevers aan. Bij het schonen laten we waar mogelijk een deel van de oeverplanten staan. Overjarig riet is belangrijk voor voldoende voedsel en nestlocaties in het voorjaar. Ook stimuleren we ecologisch beheer door agrariërs. Daarmee geven we leefruimte aan de blauwborst en andere rietvogels. Het gaat ons dus niet alleen om de blauwborst, maar om de hele levensgemeenschap die bij dit mooie vogeltje hoort. En dat geldt ook voor de andere soorten van The Wet Five”.

Met 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, honderden gemaalterreinen, overhoekjes, dijken, oevers en wateren wil het waterschap het verschil maken. En dat is nodig, want de Nederlandse biodiversiteit staat er niet goed voor. Lees er meer over op de website van De Stichtse Rijnlanden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden