Provincie Utrecht wil kwaliteit drinkwater beter beschermen


Foto:

Provincie Utrecht wil kwaliteit drinkwater beter beschermen

Regio De provincie neemt nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het Utrechtse drinkwater te beschermen. In het zogenoemde Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021-2027 staat beschreven wat de provincie gaat doen om het drinkwater schoon en veilig te houden voor haar inwoners.

De provincie wil waterbronnen voor nu en in de toekomst goed beschermen met onder meer adequate monitoring van de kwaliteit. De maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met partners, zoals waterschappen, gemeenten en waterbedrijven. Het meeste water dat bij ons uit de kraan komt, wordt rechtstreeks uit de grond opgepompt. In de provincie Utrecht zijn 27 plekken waar dat gebeurt. “Het gewonnen water in Utrecht is al redelijk goed van zichzelf en hoeft vaak relatief beperkt gezuiverd te worden,” aldus gedeputeerde Hanke Bruins Slot.

“Drinkwater is een kwetsbaar product waar we zuinig mee om moeten gaan. Samen met verschillende partners werkt de provincie Utrecht aan bescherming van onze drinkwatervoorziening. Op die manier houden we ook in de toekomst voldoende schoon en veilig drinkwater in onze regio.” De provincie gaat onder meer verbeteringen aanbrengen in het monitoringssysteem rondom winningen. Ook gaat de provincie de voortgang bij het aanpakken van risicovolle bodem- en grondwaterverontreinigingen nog beter bewaken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden