Foto: Pixabay

Meer aandacht voor starters op Woerdense woningmarkt: ‘Woningen tot 225.000 euro’

Woerden - Er moet meer aandacht komen voor starters op de woningmarkt, stelt raadslid Daphne van der Wind. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 januari diende zij samen met Tom Boersma van D66 een motie in om meer goedkope koopwoningen te realiseren. 

“We zien dat het voor bepaalde doelgroepen heel moeilijk is om te starten in deze tijd. Zo zie ik in mijn eigen omgeving dat het voor twintigers, in het bijzonder wanneer ze single zijn, bijna niet te doen is om aan een betaalbare woning te komen”. Momenteel worden er te weinig woningen in deze categorie bijgebouwd. “Wij vinden het belangrijk dat er voor elke levensfase en voor elke portemonnee voldoende koopwoningen zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor starters, maar ook voor ouderen.” De motie is donderdagavond aangenomen.

Woningen tot 225.000 euro
In de motie verzoekt zij het college om in de woonvisie van de gemeente Woerden, aparte beleidsdoelen voor woningen tot 225.000 euro op te nemen. Daarbij pleit zij onder andere voor een af te dwingen zelfbewoningsplicht en het gebruik van innovatieve bouwmethoden. “We willen het college aansporen om de bouwkosten in Woerden zoveel mogelijk te drukken. Het bouwen van kleinere woningen en de manier waarop men bouwt, is van invloed op de prijs. Bovendien zijn sommige jongeren juist op zoek naar een studio of mini-woning, zoals een tiny-house.” Omdat Woerden gunstig ligt en ook mensen van buitenaf trekt, is er in de motie een voorrangsregel opgenomen om waar mogelijk voorrang te verlenen aan Woerdenaren.

Naast D66, dienden ook Progressief Woerden, Sterk Woerden, WeDo/ LHK en LvdD de motie mede in. In een eerdere aangenomen motie pleitte Daphne al voor een versnelling van de woningbouw in Kamerik.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden