Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen klaar voor het weidevogelseizoen!

Regio - Nu de winter Nederland snel verlaten heeft, zijn de eerste weidevogels weer terug van hun overwinteringsplekken. De kieviten zijn gewoontegetrouw als eerste op hun post en bereiden zich voor op het leggen van hun eerste ei. De komende tijd volgen ook de grutto’s, tureluurs, scholeksters, veldleeuweriken en eenden die in het gras nestelen.

Veehouders van Rijn, Vecht en Venen, een collectief dat zich bezighoudt met agrarisch natuurbeheer, zijn de afgelopen tijd al volop bezig geweest in hun weilanden om weidevogels de komende maanden weer een goede broed- en opgroeiplek te kunnen bieden.

Zo zal er op nog meer plekken later gemaaid gaan worden, zodat de vogels beter beschermd worden, en worden de koeien zo geweid dat de kuikens van de weidevogels daarna extra voedsel en beschutting kunnen vinden in het gras. Verder zijn er – bovenop de ruim negentig die er al waren – nog zo’n dertig brede greppels met water bijgekomen en is in een flink aantal sloten het waterpeil verhoogd. Allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk voedsel beschikbaar is voor de volwassen weidevogels en hun kuikens. Deze plekken worden vernat door een waterpomp op zonne-energie*. Ten slotte wordt er ongeveer zes kilometer vossenwerend raster geplaatst*. Dit laatste om te voorkomen dat broedende weidevogels worden verstoord.

* Deze waterpompen op zonne-energie zijn mogelijk gemaakt door steun uit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). “Europa investeert in zijn platteland”. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden