Foto:

Woerden mag meer tijd nemen voor regionale energiestrategie

Woerden - Het college van gemeente Woerden is blij met de drie extra maanden voor zorgvuldige besluitvorming over de Regionale Energie Strategie. Afgelopen maand besloten de gezamenlijke bestuurders in de U16-regio de deadline te verruimen van 1 juli naar 1 oktober. Dat biedt volgens wethouder Tymon de Weger de ruimte om eerst het participatietraject dat in de gemeente is doorlopen goed af te ronden en op basis daarvan ook de Woerdense bijdrage aan de RES te bepalen.

Het college is tevreden met de keuze om meer tijd te nemen voor de lokale besluitvorming. ‘De opwek van duurzame energie is ingrijpend in het landschap. Daarom hebben we ingezet op een intensief participatietraject met inwoners en andere belanghebbenden. Door de coronamaatregelen heeft dat participatietraject vertraging opgelopen. Om te zorgen voor een goede afronding van dit traject met inwoners, en een zorgvuldige besluitvorming in de gemeenteraad te waarborgen, hebben we deze extra tijd nodig,’ zegt Tymon de Weger, wethouder Energietransitie.

Goede afronding inspraak
De gemeenteraad heeft besloten een bijdrage te leveren aan de regionale energiestrategie (RES-U16). Hoe gemeente Woerden gaat bijdragen aan het opwekken van duurzame energie, hangt af van hoe het in Woerden invulling krijgt. Dit wordt uitgewerkt in het Afwegingskader op basis van de inbreng van inwoners en experts.

In 2020 heeft gemeente Woerden op verschillende momenten en manieren met inwoners gesproken over waar en onder welke voorwaarden er in de gemeente ruimte is voor het opwekken van duurzame energie, zoals met windmolens en zonnevelden. De opbrengsten van deze gesprekken wordt samen met de inbreng van experts verwerkt in een concept-Afwegingskader. Daarin worden voorstellen gedaan voor mogelijke locaties, lokaal eigenaarschap en het betrekken van omwonenden bij duurzame energieprojecten. 

Tymon de Weger: “We willen iedereen de gelegenheid geven om te reageren op onze voorstellen. Tot nu toe hebben we ruim 1000 reacties ontvangen en die geven een duidelijk beeld over zoekgebieden, welke bijdrage Woerden zou kunnen leveren en de zorgen die mensen hebben over landschap en gezondheid. Het college wil daar zo veel mogelijk rekening mee houden. Maar daar is nog helemaal niets over besloten.”

Vervolgproces 
Binnenkort krijgen inwoners en belanghebbenden nog eenmaal de mogelijkheid om in een schriftelijke reactieronde hun mening te geven over het concept-Afwegingskader. Vervolgens zal naar verwachting in juni of juli het Afwegingskader in de gemeenteraad behandeld worden. Na de zomer zal dan de RES 1.0 in de Woerdense gemeenteraad besproken worden, zoals dat ook in andere raden in de U16-regio gebeurt.

Wethouder De Weger is blij met de ruimte die er nu is. “Het is belangrijk om eerst het afwegingskader zorgvuldig te behandelen, voordat het bod aan de RES definitief wordt. Dat doet recht aan het Woerdense participatieproces en aan de wens van de raad om zelf te bepalen welke bijdrage Woerden levert aan de regio.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden