<p>Maquette van de nieuw te bouwen wijk Snellerpoort.</p>

Maquette van de nieuw te bouwen wijk Snellerpoort.

(Foto: AD)

Bezwaar tegen hoogbouw Snellerpoort: ‘Chicago van Woerden’

Woerden - ‘De voorgenomen hoogbouw in Snellerpoort (9 hoogbouwblokken variërend van 4 tot 15 bouwlagen) wordt “de steen des aanstoots” in het binnenkort vast te stellen bestemmingsplan Snellerpoort,’ schrijft Woerdenaar Alexander Heijnis vandaag in deze ingezonden brief in de Woerdense Courant. 

 Snellerpoort, het Chicago van Woerden, zo zou je het kunnen noemen. Zeven bouwblokken langs de spoorlijn en de verlengde Beneluxlaan en tenminste twee bouwblokken op enkele tientallen meters van huidig winkelcentrum Snel en Polanen. Eén daarvan wordt zelfs 45 meter hoog! Dat blijkt uit het bestemmingsplan Snellerpoort, waarover de gemeenteraad op korte termijn besluit.

Fijnstof en terugkaatsend lawaai
Vorige week was er een politieke avond over deze plannen. Ik heb, als inspreker, een deel van die avond virtueel gevolgd. Wat blijkt? De hoogbouw langs de spoorlijn is bedoeld als geluidsbarrière (rail- en wegverkeer) voor de laagbouw, die daarachter in zuidelijke richting wordt ontwikkeld. Die woonblokken moeten dan wel worden voorzien van hermetisch gesloten wanden - zogenaamde dove gevels - om te zorgen dat toekomstige bewoners rustig kunnen slapen (360 treinen per etmaal) en de fijnstof van 13000 voorbijrazende motorvoertuigen per dag niet opsnuiven. En al die fijnstof én het terugkaatsend lawaai komt terecht in het Staatsliedenkwartier aan de overzijde van het spoor. Het college van B en W schrijft in het plan, dat dat lawaai als “niet hinderlijk” kan worden bestempeld.

Hoogbouw bij het winkelcentrum
En dan de hoogbouw bij het winkelcentrum. Het lijkt erop dat de daar geplande woontoren van 45 meter hoogte vooral het resultaat is van een overeenkomst tussen gemeente Woerden en de investeerder van het nieuwe wooncomplex met onder andere een grote supermarkt en een parkeergarage. Die investeerder, een groot pensioenfonds, wil natuurlijk waar voor zijn geld en hoe hoger de woontoren, hoe rendabeler de investering. De door bezwaarmakers via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van het gemeentebestuur verkregen overeenkomst bleek te bestaan uit een groot aantal zwartgelakte pagina’s. Dat fenomeen kennen we inmiddels ook uit andere affaires. Het laatste woonblok iets verderop blijkt ook het uitzicht van de appartementbewoners boven het winkelcentrum te gaan vergallen.

‘Niet onder de indruk van bezwaarmakers’
Nu is het wachten op de gemeenteraad. Tijdens de politieke avond bleek de meerderheid van de fracties niet onder de indruk van de betogen van de bezwaarmakers. Bij ongewijzigd vaststellen van dit plan zal de gang naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor bezwaarmakers onvermijdelijk zijn. Daarbij ligt een forse claim op planschade voor de hand.’

door Alexander Heijnis, Woerden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden