Foto:

Woerden start subsidie voor lokale energie-initiatieven

Woerden - Gemeente Woerden is vandaag gestart met een subsidie voor lokale energie-initiatieven. Met deze subsidie kan een organisatie een lokaal energieproject opzetten. Zo kunnen zij geld krijgen voor onder andere het inhuren van een deskundige, het opstarten van een nieuw lokaal energie-initiatief of voor communicatie.

‘In gemeente Woerden zijn we stap voor stap bezig met de overgang naar duurzame energie. Lokale initiatieven spelen daarin een belangrijke rol. Gemeente Woerden ondersteunt ze door het openstellen van een nieuwe subsidie. De subsidie is voor energie-initiatieven die ondersteuning willen bij hun activiteiten of een nieuw lokaal energie-initiatief willen starten,’ laat de gemeente weten. 

Activiteiten binnen de subsidie
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een aantal activiteiten. Zoals het inhuren van een deskundige, die bijvoorbeeld helpt met een collectieve inkoopactie van isolatie of het trainen van energieambassadeurs. Of het opstarten van een nieuwe organisatie, zoals een fysieke energiewinkel, een stichting, een vereniging of een energiecoöperatie. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor de kosten van communicatie, zoals het opzetten van een eigen website of het maken van flyers voor bijeenkomsten.

Het subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is per aanvraag maximaal 1.500 euro voor informele buurtinitiatieven en 4.000 euro voor lokale energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen. Bedrijven, sportverenigingen en VvE’s kunnen geen subsidie aanvragen. Het totale subsidiebedrag is beperkt. Op de website van de gemeente wordt bijgehouden hoeveel er nog beschikbaar is.

Kijk voor meer informatie over de subsidie en het aanvragen op woerden.nl. De gemeente denkt graag mee hoe zij initiatieven kan  vormgeven en ondersteunen. Vragen? Mail naar duurzaam@woerden.nl of bel naar 14 0348.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden