Foto: ANP

MKB Nederland: verlenging steun nodig tot eind dit jaar

Woerden - Met dank aan de coronasteun van het Rijk was het aantal faillissementen vorig jaar bijzonder laag. Om een faillissementsgolf dit jaar te voorkomen dringt ondernemersorganisatie MKB Nederland aan op verlenging van de steunmaatregelen. “Het water staat heel veel bedrijven tot over de lippen.”

Zowel de eenmanszaken als de organisaties met mensen in dienst wisten de steunloketten vorig jaar goed te vinden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte zo’n 25 procent van de zelfstandigen of zzp’ers vorig jaar gebruik van een vorm van bijstand. Daarnaast deed bijna de helft van de ondernemingen met minstens twee werknemers een beroep op een vorm van coronasteun.

In de gemeente Woerden deden 1725 bedrijven of zelfstandigen een aanvraag, dat komt neer op 28,9 procent van alle bedrijven in de gemeente. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 32,5 procent. Het gaat in Woerden om zo’n 745 bedrijven met in ieder geval twee werknemers, de rest betreft een eenmanszaak.

De steunmaatregelen zouden minstens tot het einde van dit jaar verlengd moeten worden, betoogt woordvoerder Mieke Ripken namens MKB Nederland. De maatregelen lopen nu tot 1 juli. “Zeker in de zwaar getroffen sectoren als de reiswereld en de horeca zijn de vooruitzichten niet best. Sommige bureaus voorspellen later dit jaar een flinke toename van het aantal faillissementen. Dat zou betekenen dat alle steun tot dusver weggegooid is.”

Ripken wijst onder meer op een rapport van kredietverzekeraar Atradius die verwacht dat het aantal faillissementen in 2021 in Nederland met 44 procent toe zal nemen ten opzichte van vorig jaar, mede doordat de steunpakketten worden afgebouwd.

Dat de steunmaatregelen niet altijd soelaas bieden, blijkt uit het verhaal van Oskar Turk. De 49-jarige is samen met een compagnon uitbater van twee toeristenwinkeltjes in Noordwijk. Ze hadden een redelijke zomer - “vanaf juni mochten de Duitsers weer komen” - sinds september is het behelpen. “Alles bij elkaar zijn we twee ton aan inkomsten misgelopen.”

Turk deed een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en op de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het bleek ovoldoende; Turk moest geld bijleggen. “Er is een vracht spaargeld in gaan zitten.”

“Zo zijn er meer schrijnende verhalen”, zegt Ripken van MKB Nederland. “Van ondernemers die pensioenpotjes of studiepotjes voor kinderen moeten aanboren of zelfstandigen die hun auto of huis moeten verkopen. Het water staat heel veel mensen al tot over de lippen.”

Ook Turk heeft slapeloze nachten gekend, geeft hij toe. “Je vreest dat een andere coronavariant volgend jaar hetzelfde gaat veroorzaken. Dan houden we het niet vol.”

Herstelplan
Dergelijke verhalen onderstrepen volgens Ripken het belang van het verlengen van de steun én een herstelplan met onder andere een oplossing voor de ontstane schulden. MKB Nederland pleit er onder andere voor het terugbetalen van belastingschulden uit te smeren over tien jaar. “We moeten het bedrijfsleven eerst door de crisis trekken en het dan in staat stellen weer te gaan groeien.”

Of de Noordwijkse winkels van Turk het redden, is volgens de ondernemer afhankelijk van de geldende regels. “Als er weer toeristen deze kant op mogen komen en als zij de winkels in kunnen, dan gaan we weer omzet draaien. Maar als er strenge maatregelen blijven gelden, hebben we meer steun nodig.”

Coronasteun
Om de bedrijvigheid en werkgelegenheid op peil te houden pompte het Rijk het afgelopen jaar miljarden in de Nederlandse economie. Via welke regelingen kwam dat geld bij ondernemingen terecht? Een aantal belangrijke:

- De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om ondernemers die kampen met omzetverlies te helpen bij het uitbetalen van het loon van werknemers. Bedrijven ontvangen maximaal 90 procent van de loonsom.

- MKB-bedrijven en zzp’ers met minimaal 30 procent omzetverlies kunnen een beroep doen op de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De tegemoetkoming is minimaal 1500 en maximaal 600.000 euro.

- Zelfstandig ondernemers van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis onder bijstandsniveau is gekomen kunnen gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Met de TOZO wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum (maximaal 1500 euro).

- De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) bestond uit een eenmalige uitkering van 4000 euro voor MKB-bedrijven die tussen half maart en half juni minstens 4000 euro aan vaste lasten verwachtten te maken en tegelijkertijd te kampen hadden met minstens datzelfde bedrag aan omzetverlies.

“Vooruitzichten in zwaar getroffen sectoren zijn niet best”

“Alles bij elkaar zijn we twee ton aan omzet misgelopen”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden