Logo woerdensecourant.nl


De Woerdensche Column

De Woerdensche Column: Werk

Vooruit, laat ik het bekennen. Ook ik ben een zwevende kiezer. Na jaren van honkvaste politieke gebondenheid, ben ik al weer geruime tijd landelijk partijloos.

Het is publiek geheim dat mijn oorspronkelijke politieke oriëntatie aan de linkerkant lag. Echter na de herhaalde constatering dat 'mijn' partij zich meer leek te bekommeren om bijstand dan om werk, met bijvoorbeeld armoedebestrijding vanuit goede bedoelingen, maar verkeerde gedachten, ben ik Europees, landelijk en provinciaal gaan zweven.

Het lag uiteraard niet alleen aan de visie op werkgelegenheid dat ik ben afgehaakt, maar het is voor mij wel een kernpunt. En wellicht klinkt het verdacht uit de mond van een ondernemer, maar ik ben er heilig van overtuigd dat je armoede in eerste instantie bestrijdt door mensen werkgelegenheid te bieden. Met een baan werk je aan eigenwaarde, kan een mens zich ontwikkelen en ontstaat er sociale interactie. Van de bijstand en werkeloos thuis zitten zal zelden iemand beter geworden zijn.

Terecht kan de vraag gesteld worden of je voor werkgelegenheid afhankelijk moet zijn van politieke initiatieven. Mijn antwoord op die vraag is dat er op zijn minst geen tegenwerking moet zijn, maar zeker bij voorkeur een vorm van stimuleren. Een voortrekkersrol kan nooit kwaad.
Kijk bijvoorbeeld naar het lokale succes van Woerden Werkt en de Kom binnen bij bedrijven dag. Door de gemeente geïnitieerd en verder uitgewerkt met ondernemers. De gedachte van Woerdense werkgelegenheid voor Woerdense werkelozen klinkt misschien een beetje Trumpiaans, maar heeft in de afgelopen drie edities gebleken goed te werken. Het succes is zelfs zo groot dat de Dag van de Woerdense Arbeid inmiddels een Groene hart aangelegenheid is geworden.

En daarmee is er de conclusie dat je grote maatschappelijke thema's prima van onderaf kunt aanpakken. Hoewel ik landelijk politiek ben gaan zweven door gebrek aan focus op arbeid, sta ik lokaal gelukkig met beide benen op de grond en in de vruchtbare werkgelegenheidsklei, zij aan zij met collega ondernemers en de gemeente, en werken we in Woerden aan Werk!

Junior Brandenburg

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten