<p>Situatie Oostlaan ter hoogte Exercitieveld: Asfalt tot aan de stam; parkeerstrook langs hele Oostsingel;<br>(in strijd met de instandhoudingsplicht van &#39;Waardevolle Bomen&#39; van het bestemmingsplan).</p>

Situatie Oostlaan ter hoogte Exercitieveld: Asfalt tot aan de stam; parkeerstrook langs hele Oostsingel;
(in strijd met de instandhoudingsplicht van 'Waardevolle Bomen' van het bestemmingsplan).

‘Geef de bomen aan het Exercitieveld de ruimte’

Woerden - De actiegroep Hart voor Natuur Woerden is blij dat de Woerdense gemeenteraad ervoor kiest om de bomen aan het Exercitieveld te behouden. Wel zou het volgens de actiegroep goed zijn als ook de standplaatsen van de bomen verbeterd worden. “Om deze bomen een goed herstel en een betere toekomst te bezorgen dienen ook de standplaatsen van deze bomen te verbeteren. Dit kan gebeuren door enkele aanpassingen in het plan.”

“De huidige bodem is door jaren van verschralen en de betreding tijdens evenementen sterk verdicht en bevat weinig leven. Het afgevallen blad waait weg en van een voedingsstoffenkringloop is geen sprake meer. Door de weinige voedingsstoffen en gering bodemleven is het zelfherstellende vermogen van deze grond ook niet optimaal. Dit kan worden verbeterd met enkele gangbare technieken waarbij de bodem open wordt gemaakt en voedingstoffen en bodemleven weer worden gestimuleerd.”

Een tweede verbetering is de situering van de verharding. “De huidige situatie is verre van ideaal omdat het asfalt soms tot tegen de stammen ligt. Dit is met name ten westen van het Exercitieveld het geval. De bomen kunnen in de nieuwe situatie eenvoudig meer ruimte krijgen door een aantal parkeerplaatsen te laten vervallen. Parkeren kan namelijk in de parkeergarages, conform het huidige parkeerbeleid”

Herplanten van de reeds verwijderde bomen
Tijdens de raadsbespreking drongen meerdere raadsfracties aan om te bekijken waar nu al nieuwe bomen kunnen worden geplant. “Wij zien dat op nagenoeg alle vrijgekomen plaatsen nu al bomen kunnen worden hergeplant. Anders dan nieuwe bomen in oude lanen in bosgebieden krijgen jonge bomen op het Exercitieveld direct voldoende licht om goed te groeien en om een rechte stam te vormen.”

“Ook kunnen de nieuwe bomen in de huidige grond worden geplant. Het eenvoudig verbeteren van deze grond is voldoende om de bomen aan te laten slaan. Er zijn geen dure constructies met plastic kratjes nodig voor bomen in gazon, ook als daar evenementen worden gehouden.”

Opbouw wegconstructie
De actie groep geeft aan dat, om de wortelzone van de bomen zo min mogelijk te schaden, de huidige wegfundering kan blijven liggen ongeacht of er wordt gekozen voor gebakken klinkers of asfalt. “Met het opknappen van de wegen moet er voor een wortelsparende constructie worden gekozen, bij voorkeur in een zo smal mogelijke opbouw. Met het opknappen van de Oostsingel van af de watertoren tot aan het Exercitieveld (uitgevoerd in 2019) heeft de gemeente laten zien dat er mogelijkheden zijn. Dezelfde mogelijkheden zijn er nu weer.”

Bovenstaande en andere punten zal de actiegroep bespreken met de gemeente. “We gaan er vanuit dat we hier op een goede manier uit gaan komen! We houden u op de hoogte en mocht u in de tussentijd vragen hebben, mail ons gerust: hartvoornatuurwoerden@gmail.com.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden