Logo woerdensecourant.nl


Fusie Woningbouwstichting Kamerik en woningcorporatie GroenWest

Joop Hoenselaar (bestuursvoorzitter Woningbouwstichting Kamerik) en Karin Verdooren (directeur-bestuurder woningcorporatie GroenWest) hebben de intentieovereenkomst voor een fusie van beide stichtingen getekend. De komende maanden vindt overleg plaats met belanghebbenden zoals de gemeente Woerden, de bewonerscommissie Kamerik en Huurdersvereniging Weidelanden. Op basis van de adviezen van de belanghebbenden nemen de bestuurders en raden van commissarissen vervolgens een besluit om wel of niet te fuseren. Als dat besluit positief is, dan is de doelstelling om de juridische fusie per 31 december 2017 van kracht te laten zijn.

Woningwet vraagt om toekomstbestendige oplossing

Woningbouwstichting (Wbs) Kamerik is van mening dat het niet langer verantwoord is om zelfstandig voort te bestaan. De stichting heeft 330 woningen in haar bezit en is daarmee een van de kleinere corporaties in Nederland. Met de komst van de nieuwe Woningwet worden er zware eisen gesteld aan kleine corporaties. Mede in het licht van de komende bestuurswisselingen is het bestuur van Wbs Kamerik van mening dat een fusie met GroenWest een toekomstbestendige oplossing biedt. Daarmee wordt niet alleen de governance goed geborgd, maar worden ook extra kosten voorkomen, die nodig zijn om als kleine corporatie zelfstandig door te kunnen gaan. Beide corporaties werken al langere tijd samen: GroenWest verzorgt onder andere het onderhoud aan en de verhuur van de huurwoningen in Kamerik.

Samenwerking vanaf 1 januari 2018

GroenWest staat positief tegenover het fusievoorstel. “De intentie is om toe te werken naar een juridische fusie op 31 december 2017”, aldus Karin Verdooren. Door samen op te trekken is sprake van meerwaarde. Joop Hoenselaar: “Wij vinden het belangrijk dat onze huurders ook in de toekomst kansen houden op een goede en betaalbare woning in een prettige woonomgeving, met de aandacht en dienstverlening die daarbij horen. Door de samenwerking met GroenWest maken we dit mogelijk.”

Reageer als eerste
Meer berichten