Logo woerdensecourant.nl


De Woerdensche Column

De Woerdensche Column: Flexibeleid

Het maken van beleid is een dagelijkse bezigheid ten gemeentehuize. Deze "core-business" is een dure aangelegenheid want kost tijd en mankracht. En omdat dit een kostbare zaak is, schrijft men beleid het liefst voor een zo lang mogelijke termijn.
En dan heb je een prachtige nieuwe beleidsnotitie voor een jaartje of vijf, of tien, of twintig, maar dan zal je altijd zien dat je net teveel of net te weinig hebt opgeschreven. De praktijk en papier blijven twee verschillende werelden, waarbij de eerste zich weinig van de tweede aantrekt. De wereld draait vrolijk door, met prachtig achterhaald beleid als resultaat.
In Woerden is het niet anders, ook wij hobbelen dagelijks achter achterlopend beleid aan. Maar laat Woerden nu net een omvang hebben waardoor de resultaten van beleid goed zichtbaar en voelbaar zijn. Dat levert een mooie kans om het eens een keer geheel anders aan te pakken. Om een voorschot te nemen op een (onzekere) toekomst in plaats van achter ontwikkelingen aan te schrijven.
Tijd om het beleid van morgen uit te vinden. Lekker fris en gedurfd en waar het uitgangspunt is dat we vandaag niet weten wat er morgen gaat gebeuren.
Een type beleid dat op voorhand erkent dat het niet volmaakt zal zijn. Waarbij op voorhand wordt uitgegaan dat het aangepast moet worden.
Dit is natuurlijk lekker makkelijk bedacht. Een utopisch vergezicht in een column. Ik ben me er zeer van bewust dat de het uitwerken van deze voorzet heel wat inspanning vereist en zeker niet over een nacht ijs gaat.
Sterker, het vraagt om een totaal andere mindset die haaks staat op het uitgangspunt dat beleid vastigheid geeft. Maar de tijd lijkt er rijp voor, want er wordt al flink vernieuwd door de gemeente. De nieuwe ambtenaar wordt immers geacht met een WOW factor al "Ja" zeggend en "nieuw werkend"
de samenleving in te duiken. Dat is dus al een stevige vernieuwingsprogramma dat best nog wat uitgebreid mag worden, zeker met de verkiezingen aan de horizon. Dus, doorpakken maar en verder vernieuwen. De inspirerende naam voor dit nieuwe type beleid reik ik alvast graag aan. Het is tijd voor Flexibeleid!

Junior Brandenburg

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten