Logo woerdensecourant.nl


Junior Brandenburg.
Junior Brandenburg.
De Woerdensche Column

De Woerdensche Column: Nadenken

Afgelopen week was Woerden getuige van het vermogen van de gemeenteraad om het verschil in het stadsbestuur te maken. Zij kan in bestuurlijke dossiers echt een doorbraak forceren. Hulde aan deze inspanning, maar over de aanleiding moet ik een kritische noot kraken.

Tegen het advies van diverse betrokkenen is besloten om de hardwerkende molenaar de molen te laten bewonen. Molenaar Karel is een bevlogen en betrokken liefhebber die met plezier en kunde de Windhond draait en draaiend houdt. Zijn wens is om de molen ook privé te kunnen bewonen. Met het raadsbesluit dat toe te willen staan, heeft men Woerden echter met een lastige uitdaging opgezadeld.

De belangen van een huurder/bewoner staan al snel op gespannen voet met de publieke functie van de Windhond en haar status als monumentaal uithangbord. Hetgeen wel mag blijken uit het dossier van de laatste molenaar en diens moeizame vertrekregeling.
De woning is nu onbewoonbaar. Vraag is dan ook wie de verbouwing qua kosten voor zijn rekening neemt. Eerder werd immers nog de molen overgedaan naar DMDD om te besparen.
Deze praktische zaken terzijde, is er een punt dat ik vooral naar voren wil brengen. Er is immers een les te leren uit het Kasteel. Onverwacht is dit immers door de wijze van exploiteren steeds minder toegankelijk voor toeristen en Woerdenaren.
Met die ervaring in gedachten, en de moeite die het zal kosten het tij daar te keren, hoop ik dat dit lot de molen bespaard blijft.

De molenaar zou verzekerd hebben dat het privé bewonen de bezoekbaarheid door toeristen niet zal hinderen. De vraag is echter of de huurderbescherming in Nederland hier niet snel mee op gespannen voet komt staan. Maar belangrijker is wellicht de vraag, hoe bereikbaar is de molen uiteindelijk voor Woerdenaren?

De alternatieve plannen voorzien juist in een grotere publieksfunctie, mede gecreëerd door Woerdenaren. Resultaat, betrokkenheid en toegankelijkheid. Dat gaat er met het bewonen van de molen niet van komen.
Dus voordat het te laat is, moeten we daar nog een keer goed over nadenken.
 

Junior Brandenburg

Reageer op dit nieuws 2
Meer berichten