Logo woerdensecourant.nl


Fragment schilderij
Fragment schilderij

Neel Korteweg in Stadsmuseum

De stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden heeft onlangs, met financiële steun van het VSB Fonds Woerden, een portret van de jonge Leo Gestel door Neel Korteweg aangekocht en in bruikleen geschonken aan het het Stadsmuseum. Aanleiding daartoe is de indrukwekkende tentoonstelling van 80 portretten van de hand van Neel Korteweg in het Stadsmuseum. Het is een goed gelijkend en levendig portret van Leo Gestel. Neel is erin geslaagd een heel getrouwe weergave van Gestel te schilderen.

Het portret heeft zoals de meeste portretten van Neel iets mysterieus. Het is Neel er niet om te doen een oogstrelend portret te maken; ze schildert niet het uiterlijk van een persoon; ze probeert de persoon te doorgronden en ons als het ware op te zuigen in het portret. Het unieke van een zelfportret is dat het ons in bepaalde mate onzeker maakt. Wat bedoelt de schilder? Wil hij een bepaald beeld van zichzelf scheppen? In het geval van Neel is de zaak nog gecompliceerder, omdat zij een zelfportret van een andere schilder als uitgangspunt neemt. Daardoor krijgt dit schilderij een extra gelaagdheid, omdat wij het portret nu als het ware zien het door de ogen van een tweede schilder.

Overigens is de tentoonstelling een echte aanrader. In een bepaald opzicht is het geen gemakkelijke expositie. Je begeeft je in een heel bijzondere wereld waarin je allerlei, veelal onbekend mensen ontmoet.

Heel vaak zijn het levende mensen, maar in veel gevallen portretteert Neel historische personages, zoals in het geval van Leo Gestel. Je wordt geconfronteerd met het lot en het leven van vele persoonlijkheden.

Neel tovert ons geen gladde aantrekkelijke plaatjes, maar is als het ware in de door haar af te beelden personen gedoken; heeft deze personen proberen te ontrafelen en neemt ons mee in de diepe lagen van hun persoonlijkheid. Dat geeft vaak een ongemakkelijk gevoel, zoals in het geval van de blinde vrouw of het Balinese meisje.

Je kunt ook alles niet in één keer in je opnemen, daarvoor is het teveel. Dit is een tentoonstelling die tijd vraagt voor bezinning, omdat je zoveel interessante personen ontmoet. Alleen al historische figuren als Luther, Agricola, Newton, Thomas More en Erasmus vergen de nodige tijd. Ze nemen je mee terug in de tijd en bieden je je een inzicht in deze grote personen uit de Europese geschiedenis.

Een ander interessant portret– voor mij het hoogtepunt van expositie – is dat van Erasmus, als jongen. Wat een kleuren en een prachtige compositie.

Het is bovendien heel plastisch, bijna gebeeldhouwd. (Neel is van huis uit overigens beeldhouwer).

Maar het is vooral ook mysterieus: uit deze jonge man groeit één van de grootste en sympathiekste denkers van de Renaissance. Je leest in dit portret als het ware de denkkracht,de potentie van deze veelbelovende jongen.

Reageer als eerste
Meer berichten