Logo woerdensecourant.nl


Foto: Graficelly

Redden de kastanjebomen het?

Woerden - De sfeerbepalende kastanjes rond het Exercitieveld in het centrum van Woerden hebben de kastanjebloedingsziekte. In maart van dit jaar kreeg een aantal bomen een door Wageningen University & Research ontwikkelde warmtebehandeling. Dit heeft resultaat gehad. De behandelde bomen zijn bacterievrij. Het komende jaar zal moeten blijken of de bomen nog sterk genoeg zijn om over de ziekte heen te groeien. Als dit bekend is, kan ook de herinrichting van het Exercitieveld weer verder opgepakt worden.

Kastanjebloedingsziekte

Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte is besmettelijk en wordt veroorzaakt door een bacterie die zich nestelt in de bast van de boom. Het zorgt voor het afsterven van de bast en leidt uiteindelijk tot sterfte van de boom.

Warmtebehandeling

Wageningen University & Research (WUR) ontdekte in 2011 dat de bacterie die kastanjebloedingsziekte veroorzaakt gevoelig is voor hogere temperaturen. Dit gegeven heeft geleid tot de ontwikkeling van een warmtebehandeling voor paardenkastanjes. In 2013 gaven de eerste praktijkproeven een bemoedigend resultaat. Vanaf eind 2015 is de methode op grotere schaal toegepast.

De bomen rond het Exercitieveld hebben de kastanjebloedingsziekte en naderen ook zonder de ziekte hun einde levensduur. De verwachting is dat dat sommige bomen binnen nu en vijf jaar weg zullen zijn en de laatsten na 20 jaar.

Afgelopen maart zijn dertien paardenkastanjes langs het Exercitieveld behandeld met de WUR-methode, in de hoop de levensverwachting te verlengen. Dit is minder dan de eerder aangekondigde vijftien omdat er bij nader onderzoek twee bomen zijn afgevallen.

Hoopvol nieuws

Wethouder Ivo ten Hagen licht de resultaten van het onderzoek toe: "Het is natuurlijk hoopvol nieuws dat de warmtebehandeling van de dertien kastanjebomen effect heeft gehad op de ziekteverwekker.

Nu wordt het wel spannend, want zijn die behandelde bomen nog sterk genoeg om de gevolgen van de ziekte te boven te komen en wat betekent dit voor hun levensverwachting? Volgend voorjaar hebben we op die vragen het antwoord. En dan pas weten we ook hoe we verder kunnen met de kastanjebomen rond het Exercitieveld."

Effect op herinrichting Exercitieveld

Het is lang stil gebleven rondom het project Exercitieveld Anders! De herinrichting van het Exercitieveld vereist zoals andere projecten een zorgvuldige voorbereiding.

De kastanjebomen staan centraal en zijn leidend voor het ontwerp, de planning en de voortgang voor de herinrichting van het Exercitieveld.

Pas in het voorjaar van 2018 is bekend wat het resultaat is van de behandeling, welke bomen voor langere duur behouden kunnen blijven, hoe dit er uit ziet in het (concept)ontwerp en wanneer naar verwachting gestart kan worden met de uitvoering.

2 reacties
Meer berichten