Logo woerdensecourant.nl


De Woerdensche Column: Zuid-Woerden

Woerden staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie. Eindelijk is besloten om Middelland, binnen 25 jaar na ontwikkeling nu definitief achterhaald als kantoorgebied, om te bouwen naar een woonwijk. En wat mij betreft kunnen we daar niet snel en rücksichtslos genoeg mee beginnen. En dan Rücksichtslos in de positieve bedoeling, namelijk zo snel als mogelijk bedrijven verplaatsen en het nu aanwezige achterhaalde beton tegen de grond.

Het eerst aangewezen stuk ligt ten noorden van het nu nog bestaande ziekenhuis, en ten zuiden van het defensie-eiland. Het eiland is nog volop in ontwikkeling, maar zou zich nu al moeten kunnen verheugen op de ontwikkeling van een spannende nieuwe buurwijk. En we weten dat we dit kunnen. Immers de successen van het Defensie-eiland en van het Kerkplein laten zien wat goede ontwikkeling voor een stad doet.

Hier ligt dus een mooie kans, als we het goed aanpakken, om de stad te versterken in haar identiteit en mogelijk zelfs te herdefiniëren. Een nieuw Woerden op een prachtig historisch fundament. Voor inspiratie voor een sprankelende ontwikkeling moet vooral niet gekeken worden naar Utrecht en Amersfoort waar recente bouwwerken en stadsvernieuwing vooral hoekig, blokkerig, zielloos en inspiratieloos is. Laten we kijken naar de sfeer van ons eigen Defensie-eiland en daarna groter durven te denken. Neem bijvoorbeeld de radicale stadsontwikkeling in Alphen. Het lelijke beton uit de voorgaande decennia wordt daar gesloopt en vervangen door authentieke sfeer en aansprekende en menselijke bebouwing. Maar er is nog een veel beter en grootser voorbeeld dat we zouden moeten willen volgen. Een voorbeeld dat laat zien waar goede stadsplanning en visie in resulteren. Geen keuze voor half werk, maar vol inspiratie een stadsdeel uit de grond stampen dat alle wijken er omheen een impuls geeft. En dat voorbeeld is de Kop van Zuid in Rotterdam.

En laat nu het noorden van Middelland de kop van het zuiden van Woerden zijn. Het is dus al door zijn ligging voorbestemd. Weg met Middelland en lang leve onze eigen Kop van Zuid-Woerden!

Junior Brandenburg

2 reacties
Meer berichten