Logo woerdensecourant.nl


Gert van den Hoeven van het Hoogeind, Chris van Naarden van Waterschap HDSR en Henk Boele van het Laageind in polder de Lange Weide die vanaf 2018 voorzien gaat worden van onderwaterdrainage. FOTO: Winny van Rij
Gert van den Hoeven van het Hoogeind, Chris van Naarden van Waterschap HDSR en Henk Boele van het Laageind in polder de Lange Weide die vanaf 2018 voorzien gaat worden van onderwaterdrainage. FOTO: Winny van Rij

Driebrugse polder zakt niet meer

Om de koe langer in de wei te houden en tegelijkertijd het zakken van zijn land tegen te gaan bedacht Gert van den Hoeven een slim plan voor de waterhuishouding in zijn veenpolder. "Ik heb vier jaar geleden zes hectare land voorzien van onderwaterdrainage en het lijkt te werken."

Driebruggen - Met onderwaterdrainage zorg je dat de grondwaterstand door het jaar heen gelijkmatig is. Het teveel in de winter wordt afgevoerd, oftewel gedraineerd en het te lage peil in de zomer wordt aangevuld. "De kwaliteit van het land wordt vergroot en de bodem daalt minder snel." Dit project is een pilot en kan op termijn op heel veel plekken worden toegepast, zoals bijvoorbeeld bij De Kanis.

Waterpeil

"Onderwaterdrainage kan het verschil verkleinen tussen bebouwing en het land er omheen," legt Chris van Naarden uit. Hij is erbij betrokken vanuit het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, HDSR. "Voor stedelijk gebied zijn andere oplossingen bedacht tegen het zakken van de bodem zoals een palenmatras maar de polders er omheen zakken wel en als we niets doen wordt dat verschil steeds groter." Daarmee stijgen ook de kosten voor waterbeheer in de toekomst, vooral door het verlagen van het waterpeil. "Als je het peil niet verlaagt, wordt het natter en verdwijnt het gezonde grasland. Dan kunnen de jongere boeren over twintig jaar geen bedrijf meer hebben." Door onderwaterdrainage toe te passen, daalt de bodem minder snel en hoeft dus ook het waterpeil minder te zakken.

Van den Hoeven in Driebruggen besloot een jaar geleden zijn collega-agrariërs en andere landeigenaren aan het Hoogeind en het Laageind te benaderen om mee te doen en zo de hele polder Lange Weide te voorzien van onderwaterdrainage. Het resultaat mag er zijn. Op een enkeling na heeft iedere particuliere landeigenaar ingestemd en dat zijn er 28 waarvan 13 agrariërs. Het kost natuurlijk wel geld. "Landeigenaren dragen graag een bedrag per hectare bij, zij willen dat dit unieke veenlandschap behouden blijft," zegt Henk Boele van Stichting Rijn & Gouwe Wiericke (RGW) afdeling Driebruggen waarin ook Van den Hoeven actief is.

"Het unieke aan dit project is dat onderwaterdrainage nu polderbreed wordt getest, waaraan je andere conclusies kunt verbinden" zegt Van Naarden. "We proberen op deze manier slimmer met water om te gaan, het water langer vast te houden zodat je er minder bij hoeft te doen en ervoor te zorgen dat de bodemdaling minder snel gaat. Diverse partijen volgen deze pilot met veel belangstelling."

reageer als eerste
Meer berichten