Logo woerdensecourant.nl


Han Ribbert en Karin Sophia van Dijk zijn de twee vertrouwenspersonen van MHC Woerden. ''Het is belangrijk dat je als vertrouwenspersoon los kunt staan van de vereniging. We dragen de club een warm hart toe, maar we sporten er niet.'' FOTO: Linda Oskam.
Han Ribbert en Karin Sophia van Dijk zijn de twee vertrouwenspersonen van MHC Woerden. ''Het is belangrijk dat je als vertrouwenspersoon los kunt staan van de vereniging. We dragen de club een warm hart toe, maar we sporten er niet.'' FOTO: Linda Oskam. (Foto: pr)

De Nationale Sportweek in Woerden

In het kader van de Nationale Sportweek nam Linda van Week een interview af met Karin Sophia van Dijk en Han Ribbert, de twee vertrouwenspersonen van de Woerdense hockeyvereniging MHC.

Waarom zijn jullie vertrouwenspersoon geworden?

'Toen de coaching van mijn dochter ophield, ben ik dit gaan doen. Ik vind het prettig om vertrouwenspersoon te zijn zonder onderdeel uit te maken van het bestuur. Het is maatschappelijk een belangrijke rol zowel in het belang van de sporters als van de club', aldus Van Dijk. Ribbert vervolgt: 'We willen de club veiliger maken. Mensen moeten zich prettig voelen en als dingen niet goed gaan, dragen we graag ons steentje bij om te kijken hoe het beter kan.'

Wat doen jullie als vertrouwenspersoon?

'We hebben voornamelijk een signaleringsfunctie. Als we een casus hebben, onderzoeken we de situatie en gaan we in gesprek met de persoon zelf en indien nodig ook met de ouders. Soms zijn we een luisterend oor en geven we de persoon in kwestie alleen advies. Mocht het nodig zijn, rapporteren we onze bevindingen aan het bestuur en dan beslissen zij hoe ze met de situatie omgaan.'

Met wat voor vragen komen mensen bij jullie terecht?

'Dat kan heel verschillend zijn. Het kan zijn dat iemand zich niet prettig voelt in het team en dat er pestgedrag wordt ervaren. Maar het is ook mogelijk dat er spanning is tussen een trainer en een jonge, kwetsbare sporter. Dat zijn ernstige gevallen, waarbij sprake is van machtsongelijkheid. Daar kunnen we dan maanden mee bezig zijn. Er is ook een keer een situatie voorgevallen waarin iemand het oneens was met de aanpak van de trainer. Dat is geen casus voor een vertrouwenspersoon, maar voor het technisch kader. We hebben er toen wel op gelet hoe er gecommuniceerd is, niet alleen tussen de trainer en de sporters, maar ook tussen het bestuur en de mensen langs de lijn. Iedereen hoort zich te houden aan de gedragscode'.

Wat maakt iemand geschikt als vertrouwenspersoon?

'Goede communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen zijn heel belangrijk. Wij hebben allebei een sterk moreel kompas, dat is ontwikkeld door onze achtergrond. Ik ben in het dagelijks leven organisatiecoach en trainer in de jeugdhulpverlening', aldus Karin Sophia. Han is arts in het Antonius Ziekenhuis. Hij vertelt: 'Het is ook belangrijk om vertrouwen uit te stralen en dat ook te kunnen waarborgen. Daarnaast moet je weten waar je eigen expertise stopt en moet je kennis hebben van de mogelijkheden voor doorverwijzing.'

Vinden jullie dat elke vereniging een vertrouwenspersoon moet hebben?

'Absoluut! De aanwezigheid en zichtbaarheid van een vertrouwenspersoon is voor ouders van jonge sporters een signaal dat de veiligheid van hun kind serieus wordt genomen. Wij zijn zichtbaar op de website van de club, dat is ook fijn als sporters of ouders ons persoonlijk willen benaderen', vertellen beiden.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox