Logo woerdensecourant.nl


Foto: pr

Geen woorden maar daden

De Lokale Politieke Partij LijstvanderDoes bestaat uit een team van enthousiaste vrouwen en mannen die zich niet achter een politieke kleur verschuilen maar kiezen voor het gezonde verstand en zich volledig inzetten voor zaken die in Woerden beter kunnen en beter moeten. Het gaat dan o.a.om zaken zoals een goede bereikbare eerstelijnszorg, veiligheid in de openbare ruimte en in het verkeer, een goed seniorenbeleid, een gezond huishoudboekje, natuur en milieu etc. Gedurende de laatste maanden heeft LijstvanderDoes zich intensief ingezet voor Behoud van de HAP (24 uurs huisartsen bereikbaarheid) en daar blijven we hard voor vechten de komende tijd. Met je huisdier kun je voor spoedgevallen 24 uur terecht in Woerden maar hun baasjes moeten midden in de nacht en het weekend naar Utrecht. Dit is niet te accepteren.

Toch wil ik het in deze bijdrage vooral hebben over de verkeersveiligheid in Woerden. In het verleden heeft Woerden nieuwe wijken gebouwd zonder na te denken over de afwikkeling van het verkeer in en uit deze wijken. Dat heeft geresulteerd in woonwijken en een binnenstad waar sprake is van teveel verkeer. Dit doorgaande verkeer moet geweerd worden en terecht staat dit ook in de recente echte Verkeersvisie die binnenkort door de Raad behandeld wordt. Goede ontsluitingswegen aan zowel de West-als Oostzijde van Woerden zijn keihard nodig. Deze oplossing verhoogt de veiligheid, verminderd de herrie en is goed voor onze gezondheid. De uitstoot van fijnstof en roetdeeltjes benadelen de gezondheid van ons allen. Lapmiddelen zoals aanpassingen aan de Boerendijk, de Hoge Rijndijk en Hollandbaan lossen niets op en kosten pakweg 4 miljoen en dat geld kan beter voor de randwegen aangewend worden. Voorts dienen alle wijken een 30 km regime te krijgen, dat ook gehandhaafd moet worden. Het fietsgebruik moet stevig bevorderd worden door meer veilige fietsroutes waarvan ook de duizenden scholieren gebruik van kunnen maken. Dit zijn zaken waarvoor LijstvanderDoes zich hard voor gaat maken. In onze volgende bijdrages voor deze courant worden de thema's Gezond huishoudboekje, Seniorenbeleid en Natuur en Milieu besproken. En niet vergeten stem op Lijst 5 op 21 maart 2018.
Geef ons de Vijf. Samen kunnen we een vuist maken.


De fractievoorzitter Jaap van der Does

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox