Logo woerdensecourant.nl


Wow!

En, heeft u naar aanleiding van mijn vorige column al een gemeenteraadslid of wethouder gesproken? Zo niet, dan raadt ik het via deze weg nog een keer aan. Vooral omdat het ook redelijk stil is op het gebied van de plaatselijke politiek. Vooruit, er was even een akkevietje over een onderzoek van 200.000,- en of een rapport wel of niet gemaild was. En ja, het dossier Blauwe Meije blijkt nog altijd niet afgerond. De klager van dienst gaat weer op voor een volgende ronde, en dat gaat opnieuw een berg gemeenschapseuro's kosten. En o ja, ook de zaak rond de Molenaar en wonen in de molen is gelukkig nog niet afgerond. Dat laatste betekent in ieder geval dat er nog ruimte is om het gezonde verstand te laten zegevieren. Maar verder is het stil.

Geen nieuws over de Kop van Zuid-Woerden, geen keuzes voor of tegen een Rijngracht en geen oplossingen voor knelpunten in het stadscentrum in de strijd tegen leegstand. Zou het de stilte voor de storm zijn? De storm genaamd Verkiezingstijd. Laten we het hopen want zoals een wethouder recentelijk verstandig zei, "Stilstand is achteruitgang".

Maar waarom is het dan zo stil? Recentelijk is een aanvang genomen met een programma om de Wow-factor te introduceren op het gemeentehuis. Dit programma is vooral gericht op het ambtelijke apparaat en de communicatie en dienstverlening van ambtenaren met en aan burgers en ondernemers. Het is echter te hopen dat als men aan de uitvoerende kant mensen wil wow-en, dat de bestuurlijke kant zich daar ook aan committeert. Dus, gewaardeerde raadsleden en gewaardeerd College, pak in de maanden die resteren nog een keer door.
Zet de stippen op de horizon en zet de schouders er onder om vastzittende dossiers daadkrachtig los te wrikken. Het is zondermeer een turbulente periode geweest.

Er zijn nog nooit zoveel wethouders tijdens een rit vervangen en ook de coalitie viel en passant. Maar nu er toch een raadsbreed akkoord is en iedereen het belang van Woerden voor ogen heeft, verras ons en maak geschiedenis nu het kan. Zodat we uiteindelijk terug kunnen kijken op een mooie erfenis en een goed fundament voor onze prachtige stad. Laat ons versteld staan en wow ons allemaal.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox