Logo woerdensecourant.nl

Legion of Honor Award postuum uitgereikt

De Legion of Honor Award is een onderscheiding die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. Op 15 september werd de Award postuum uitgereikt aan voormalig inwoner van Harmelen, Hendrik de Ruiter en zijn twee zonen Hendrik-Jan en Jacob. De kleindochter van Hendrik de Ruiter, Inge de Ruiter, nam samen met haar twee neven Henk en Henk de Ruiter de onderscheiding in ontvangst.

Assen/Harmelen - De onderscheiding werd uitgereikt in het Odd Fellowhuis te Assen, door de burgemeesters van Assen (Marco Out) en Woerden (Victor Molkenboer).

De familie De Ruiter uit Assen bood in de oorlog onderdak aan Cor van Bemmel. Cor van Bemmel stond met zijn zendapparatuur in verbinding met de geallieerden. Toen de Duitsers hem uitpeilden, werd niet alleen Van Bemmel bij zijn arrestatie doodgeschoten, maar ook vader Hendrik en zijn twee zoons Jaap en Hendrik Jan werden als represaille maatregel op 10 april 1045 door de Duitsers geëxecuteerd.

Twee jaar geleden werd een monument voor Van Bemmel in Harmelen onthuld. Onder de aanwezigen waren toen veel nabestaanden van familie De Ruiter en Van Bemmel. Als eerbetoon waren bij de uitreiking ook veteranen uit Woerden aanwezig en majoor Marco Kroon die samen met burgemeester Molkenboer in 2015 het monument in Harmelen onthulde.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox