Logo woerdensecourant.nl


Er komen wel vele bezoekers op de maandelijks open dagen met thema's zoals uilenballen, nestkastjes, wilde bloemen, bijen, vogels, paddenstoelen of nachtvlinders." 
Er komen wel vele bezoekers op de maandelijks open dagen met thema's zoals uilenballen, nestkastjes, wilde bloemen, bijen, vogels, paddenstoelen of nachtvlinders."  (Foto: Winny van Rij)

25-jarig De Kievit hoopt op uitbreiding

Voor het eerst dit jaar haakt Stichting De Kievit van het gelijknamige natuurgebied in Harmelen op zaterdag 4 november aan bij de landelijke Natuurwerkdag van LandschappenNL. "Net zoiets als NLDoet, dus iedereen die zin heeft kan meehelpen," zegt bestuurslid Gerrit van der Vliet.

Harmelen - "We maken het gebied rond de kikkerpoel en de rand van het bos vrij van onderbegroeiing zoals braamopschot en brandnetels."

Aan deze groot onderhoudswerkzaamheden komen de vaste vrijwilligers niet aan toe. "Die houden wekelijks de moestuin, kruidentuin, insectenhoek en de tuin rondom de daggeldershuisjes bij." Een of twee keer per jaar krijgen ze wel ondersteuning van Landschapsbeheer Vleuten-De Meern die met grote maaimachines het veld maait en soms in de winter groot onderhoud aan bomen doet. "Dat zijn net als wij vrijwilligers met verstand van zaken die op dit soort dagen ook helpen. Voorwerkers die de boel in goede banen leiden."

Onlangs hielpen deze vrijwilligers met de renovatie van de watermolen.

De molen pompt het water vanuit de bergplas waar het water uit de nieuwbouwwijk op uitkomt naar de natuurplas waar een hoger waterpeil is om een mooie vegetatie te laten groeien.

Co Klein: "Het was te droog in het voorjaar maar ik verwacht dat de orchideeën hier aankomend seizoen weer een stuk hoger zullen groeien nu de watermolen het weer doet. Je zag het waterpeil gelijk weer stijgen."

Een andere groep vrijwilligers zorgt voor schoonmaak en onderhoud van de daggeldershuisjes. "Het waren er oorspronkelijk vier. Een is vanwege de inundatie verzakt tijdens de Tweede Wereldoorlog," weet Van der Vliet. Het derde van de in elkaar overlopende huisjes is in gebruik als keuken, het tweede als stijlkamer. "Ingericht zoals men hier honderd jaar geleden leefde," aldus Klein.

"Vooraan is de NME ruimte waar we veel schoolkinderen voor excursies ontvangen," vervolgt Van der Vliet. De vrijwilligers verzorgen de excursies zelf, ouders hoeven niet mee. "Dat heeft als nadeel dat ze hier niet komen en het dus niet kennen."

Stichting de Kievit vierde in augustus het 25-jarig bestaan en dankt haar naam aan de daggeldershuisjes. "Die heten ook zo omdat tijdens de bouw kennelijk steeds een kievit op het dak zat," vertelt Gerrit van der Vliet. De huisjes zonder stromend water en elektriciteit werden nog bewoond tot 1968, en het was de wens van de laatste eigenaresse dat het landschap behouden zou blijven voor de jeugd.

"De grond is van het Utrechts Landschap maar die beschouwt dit als snippergroen. Wij beheren het, mogen doen wat we willen maar daar tegenover staat dat we ook niet op veel steun kunnen rekenen." De Stichting had op het 25-jarige feest gehoopt op uitbreiding. "Dat is al wel 15 jaar geleden toegezegd," zegt Co Klein. Het gaat om natuurcompensatie van de spoorverbreding destijds. "Het terrein is fysiek wel aangepakt maar ligt nu braak.

"Het wachten is op de overdracht van de gemeente naar het Utrechts Landschap. We trekken de jonge boompjes er wel uit want als ze eenmaal groeien, krijg je ze niet meer gemakkelijk weg."

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox