Logo woerdensecourant.nl


Vanaf zijn

Column

Soms twijfel ik of ik over een onderwerp moet schrijven. Vorige week mochten we voor de zoveel honderdste keer genieten van onze Koeiemart. De zon scheen, de koeien waren op tijd en de algemene luim was goed. Tevens had de Nacht een stevig feestje opgeleverd. Oftewel, alle ingrediënten waren aanwezig voor het traditionele feest. Dit jaar met een extra heugelijk feit, onze markt is namelijk de status van immaterieel erfgoed gegund. Dat heeft even geduurd, maar ons stadsfeestje is als immateriële activiteit nu gelijk aan het Bloemencorso en aanstonds ook aan "Patat afhalen". En dit predicaat kregen we niet zomaar. Allereerst moesten we een paar honderd jaar een leuke markt organiseren en daarnaast moest een comité overtuigd worden. Beiden zijn gelukt en zodoende was dit het eerste jaar waarin de koeien als erfgoed beklopt, bepoteld en bekeken konden worden. Hoezee, boerenmarktstad-vlag uit! Maar, alsof de duvel er mee speelde en het onheil was afgeroepen en, moderner, de boel gejinxed was. Koud ben je immaterieel erfgoed na vele eeuwen van jolijt, wordt je geconfronteerd met een bedreiging van jewelste. Want achter de schermen was de boel niet op orde. En dan druk ik mij, zoals u van mij gewend bent, bescheiden uit. Wat was er aan de hand en waarom liep het niet? Terecht merkte iemand op dat toch minimaal sinds 1691 of van eerder datum een draaiboek klaar moet liggen. Er zullen toch geen koeiemarten opnieuw uitgevonden hoeven te worden? Die ene keer vanwege MKZ daargelaten. En nu, nu is de Koeiemart beschermd, maar niet tegen alles. Immers, ellende op de kramenmarkt, boze kermisexploitanten, vreemde aanbestedingen, belemmeringen voor hulpdiensten, veiligheidsbeleid met vraagtekens, geblokkeerde winkels en gesteggel over kosten. Oja, en een verkeersinfarct. Maar dat is geen bedreiging voor de markt, slechts voor het vertrouwen in de organisatie. En dan vooral als de krantenkop luidt, "Experiment geslaagd!". Het experiment en de organisatie zijn zodanig geslaagd, dat er een dag later raadsvragen over gesteld werden en er een extern onderzoek start. En daarom dus dubio, een mooie zonnige woensdag met veel gezelligheid, moet je die laten overschaduwen door de ontstane organisatorische onrust? Ik weet het niet, maar ik vrees dat we er, net als van de gele borden, nog niet vanaf zijn. Junior Brandenburg

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox