De kerkrentmeesters hebben een Commissie Fondsenwerving restauratie kerk in het leven geroepen die tot doel heeft om maar liefst 600.000 euro te werven.
De kerkrentmeesters hebben een Commissie Fondsenwerving restauratie kerk in het leven geroepen die tot doel heeft om maar liefst 600.000 euro te werven.

De barometer moet vol voor restauratie Hervormde Kerk

'Wij staan voor onze kerk!', dat is de slogan bij de restauratie van de Hervormde Kerk in Zegveld. Als het goed is zal het kerkgebouw de komende jaren in de steiger staan. Er is namelijk groot onderhoud nodig, zowel van buiten als van binnen.

Zegveld - Door de verstoorde vochthuishouding in de kerkmuren is het voegwerk en de metselsteen ernstig aangetast. De muren bevatten zouten, die oplossen in het water en met het vocht worden meegenomen naar de oppervlakte. Als het water verdampt, kristalliseert het zout, wat zorgt voor schade aan zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk.

In de eerste fase van het restauratieplan wordt aan de buitenzijde het voegwerk tot 30 mm verwijderd en vervangen met een vochtregulerende mortel. Daarnaast zijn ook de kerkramen aangetast door de vochtproblemen. In deze eerste fase zullen de twee glas-in-loodramen dienen te worden hersteld. De ramen worden eruit genomen, gestraald, gecoat en opnieuw geplaatst. De tweede fase van het restauratieplan betreft het verwijderen van de tegels en de lambrisering aan de binnenkant van de kerk en deze te vervangen door een vochtregulerend afwerksysteem en witte muren.

Ook wordt in deze tweede fase de verwarming, ventilatie en vloer meegenomen. Om een goed binnenklimaat te waarborgen wordt er een duurzame vloerverwarming aangebracht op een nieuwe betonnen vloer die wordt afgewerkt met natuurstenen tegels. De kerk krijgt hierbij ook een nieuwe indeling, waarbij de kerk voorzien wordt van een ontvangsthal.

Ambitieus plan

De derde fase bestaat uit het groot onderhoud van het orgel. In de vierde fase zullen de andere stalen ramen worden hersteld. Tot slot is er nog een vijfde fase waarbij het geluid en de verlichting aan de orde komen. De kerkrentmeesters hebben een ambitieus plan neergelegd. Om de vijf fases te kunnen uitvoeren, is er een totaal bedrag van ruim 600.000 euro benodigd. Het restauratieplan zal vergezeld gaan van diverse acties. Naast de kerk zal een spandoek met een barometer geplaatst worden, zodat iedereen kan zien hoever de benodigde gelden binnen zijn. '

Meer berichten