Logo woerdensecourant.nl


Fotobijschrift: van links naar rechts: directeur Jelle van der Kleij van Bunnik Bouw, wethouder Ivo ten Hagen en teammanager Mark Goossens van gemeente Woerden.
Fotobijschrift: van links naar rechts: directeur Jelle van der Kleij van Bunnik Bouw, wethouder Ivo ten Hagen en teammanager Mark Goossens van gemeente Woerden. (Foto: Hans de Knikker)

Reconstructie De Kanis stap dichterbij

Op 6 november jl. tekenden Mark Goossens (teammanager Realisatie & Beheer gemeente Woerden) en Jelle van der Kleij (directeur Bunnik Groep) de officiële overeenkomst voor de uitvoering van Reconstructie De Kanis. Ook wethouder Ivo ten Hagen was bij dit feestelijke moment aanwezig om de aannemer uit Nieuwerbrug te feliciteren. Nu de aannemer bekend is, komt de uitvoering in 2018 dichterbij.

Kamerik - In 2016 startte de gemeente Woerden met de openbare Europese aanbesteding voor het project Reconstructie De Kanis. Bunnik Groep was een van de aannemers die een plan van aanpak heeft ingediend. Zowel op het gebied van techniek als omgeving scoorde Bunnik Groep het beste. Wethouder openbare ruimte, Ivo ten Hagen licht de keuze voor deze aannemer toe: 'Bunnik Groep heeft op duidelijke wijze toegelicht hoe zij de komende jaren in De Kanis te werk willen gaan. Zij hebben zich hierbij bijzonder goed verplaatst in de bewoners en tegelijkertijd een realistisch beeld gegeven van het werk dat verzet moet worden. De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen. Deze verzakkingen leveren problemen. Ophoging gebeurt door een toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen. De werkzaamheden duren minimaal 3 jaar en hebben een flinke impact op de bewoners van De Kanis en de directe omgeving. Bewoners worden lange tijd geconfronteerd met straten, stoepen en voortuinen die open liggen. Voor de deur parkeren tijdens de uitvoeringsperiode is tijdelijk niet mogelijk. Jelle van der Kleij: 'Wij hebben in ons plan veel aandacht besteed om de hinder voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Zo creëren wij tijdelijke parkeerplaatsen en bieden we een tuinmenu aan voor het herstel van de tuin. Ook zetten wij een buurtmaatje in die er voor zorgt dat de Kanis netjes blijft en de bewoners helpt waar nodig. Zo zorgen wij voor draagvlak in De Kanis om een succesvol project te realiseren. Nu de keuze voor de aannemer is gemaakt, gaan de Bunnik Groep en het projectteam van de gemeente samen het plan van aanpak tot in de puntjes uitwerken. In het voorjaar van 2018 worden deze plannen gepresenteerd aan de bewoners tijdens een bewonersavond. Voor die tijd zoekt de gebiedsmanager van de aannemer al contact met de bewoners om de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden. Rond de zomer 2018 gaat de reconstructie van De Kanis daadwerkelijk van start!

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox