Logo woerdensecourant.nl


In de Hof van Harmelen komen maximaal 96 woningen van uiteenlopende typen.  FOTO: Gemeente Woerden
In de Hof van Harmelen komen maximaal 96 woningen van uiteenlopende typen. FOTO: Gemeente Woerden

Woningbouwplannen Harmelen mogelijk aangepast

Een motie van de Woerdense gemeenteraad heeft geleid tot overleg tussen diverse partijen om hun woningbouwplannen voor Harmelen aan te passen. Het gaat dan om een samenhangende invulling van Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6. Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief van het Woerdense college aan de gemeenteraad.

Harmelen - Zekerheid is er nog niet, maar de bereidheid bij partijen om bijvoorbeeld van locatie te ruilen of te verhuizen, is aanwezig. Bij een positieve uitkomst is er mogelijk ruimte voor een nieuw appartementencomplex op de voormalige Fontein-locatie. De mogelijkheden worden momenteel verder onderzocht.

Nieuwe woningen

In Harmelen is er een grote behoefte aan nieuwe woningen, vooral voor senioren en starters, maar ook voor gezinnen. Op de grotere locaties, zoals de Hof van Harmelen, wordt dan ook een variatie in woningtypes en prijzen gebouwd voor verschillende soorten huishoudens, waaronder senioren en starters.

Daarnaast kunnen ook woningen voor gezinnen die willen doorstromen naar een duurdere woning, verlichting bieden. Zij laten vaak goedkopere woningen achter voor starters. Inmiddels zijn er van de tien woningbouwlocaties in Harmelen acht in ontwikkeling.

Discussie

Over de invulling van de woningbouwlocaties is nogal wat discussie. Na een motie van de gemeenteraad is de gemeente hierover in gesprek gegaan met de initiatiefnemers. Meer informatie over de woningbouwplannen voor Harmelen is te vinden in de raadsinformatiebrief op gemeenteraad.woerden.nl.

Zij blijken bereid op te schuiven naar Willem Alexanderlaan 4, waar KMN Kind&Co een kinderdagverblijf heeft. Op zijn beurt wil ook KMN Kind&Co meewerken, evenals de firma Kwakkenbos, eigenaar van de locatie. In gesprek met tennisvereniging Triaq wordt onderzocht of het kinderdagverblijf naast de nieuwe speelvoorziening in het tennispark kan komen. Intussen is de gemeente in gesprek met GroenWest over de eventuele bouw van een klein appartementencomplex van ongeveer 25 woningen voor sociale huur, geschikt voor 1- en 2-persoonshuishouden zoals senioren en starters. Dit zou dan kunnen komen op de locatie waar nu nog CPO Amaliahof gepland staat. GroenWest staat hier positief tegenover en onderzoekt de haalbaarheid. Samen met de 9 woningen op de voormalige zwembadlocatie zouden er dan in totaal circa 40 woningen kunnen komen op Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 in plaats van 16 woningen en een kinderdagverblijf.

Overige locaties

In de Mauritshof kan volgend jaar de bouw van start van circa 20 koopwoningen, waarvan de helft sociale koop en de helft betaalbare koop. Op de voormalige raadhuislocatie staan circa 16 betaalbare en middeldure koopappartementen gepland, dit blijft ongewijzigd. In de Hof van Harmelen komen maximaal 96 woningen van uiteenlopende typen. Uit onderzoek blijkt dat meer woningen op deze locatie ten koste gaan van de dorpse sfeer, het parkeren en zorgt voor meer de verkeersdrukte.

Meer weten?

Meer informatie over de woningbouwplannen voor Harmelen is te vinden in de raadsinformatiebrief op gemeenteraad.woerden.nl onder Ingekomen stukken oktober en op www.woerden.nl onder Nieuwbouwprojecten.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox