Foto: Pixabay

CDA: ‘Aardgasnetwerk niet opheffen’

  •   keer gelezen

WOERDEN • Het aardgasnetwerk in Woerden zal niet zomaar worden opgeheven. Die wijziging is op initiatief van het CDA doorgevoerd in de nog vast te stellen warmtevisie van de gemeente. 


In die visie staat hoe Woerden in de toekomst woningen wil gaan verwarmen, zonder CO2 uitstoot. De raad stelde eerder uitgangspunten vast om aan te geven wat een ‘haalbaar en betaalbaar’ beleid is en waar draagvlak voor bestaat. Woerden wil stap voor stap aan de slag om CO2 uitstoot te reduceren, maar er is ook ruimte voor innovatie en nieuwe alternatieven. 

Het CDA diende een wijzigingsvoorstel in om bij de uitgangspunten van de warmtevisie op te nemen dat de gemeente Woerden het aardgasnetwerk voorlopig niet gaat opheffen. Dit is een zorg die leeft bij veel inwoners. “Het CDA vindt dat deze zorg niet de boventoon moet voeren, maar gemeente en inwoners juist samen moeten werken aan de transitie”, verklaart raadslid John Boere. 

Hybride systemen
Boere meent dat er op dit moment nog te weinig goede alternatieve systemen zijn die aardgas kunnen vervangen en daarmee haalbaar en betaalbaar zijn. “Wel zijn er mogelijkheden om te werken met hybride systemen waar een warmtepomp gecombineerd kan worden met een aardgas gestookte ketel die al reducties van CO2 uitstoot kan halen van 80 procent. Tevens liggen er ook kansen om het aardgasnetwerk in de toekomst te gebruiken als waterstofnetwerk wat een goed alternatief kan zijn om CO2 vrij te verwarmen. We moeten die opties niet uitsluiten, het gasnetwerk moeten we dus niet zomaar opheffen.” 

Elke gemeente moet voor het eind van 2021 een warmtevisie hebben. Dat is een uitvloeisel van het klimaatakkoord.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten