Foto: stockfoto

Mogelijk invoering raadgevend referendum in Woerden

  •   keer gelezen

WOERDEN • Inwoners van Woerden krijgen binnenkort wellicht de mogelijkheid zich via een raadgevend referendum uit te spreken over plannen van de gemeente. Wilma de Mooij van WeDo heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. 


Zij ziet het raadgevend referendum (een referendum dat door een groep burgers is aangevraagd, red.) als een mooi instrument om te peilen hoe de bevolking over een bepaalde onderwerp denkt. “De uitslag is weliswaar niet bindend, maar je kunt de uitslag niet zomaar naast je neer leggen. Tegelijkertijd is het een stok achter de deur voor de gemeente om inwoners meer te betrekken bij het beleid. Doe je dat onvoldoende of niet, dan kan het gebeurden dat je een referendum aan je broek krijgt.”

Heel anders
De Mooij weet genoeg onderwerpen die geschikt zouden zijn geweest voor een referendum. “Neem de aanleg van de Rembrandtbrug. Of het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad. Over dat laatste plan wordt flink gemopperd. Als inwoners er zich voor invoering over hadden uitgesproken, had het plan er mogelijk heel anders uitgezien.”

Er komen in de nabije toekomst nog genoeg onderwerpen langs die prima aan de Woerdense bevolking kunnen worden voorgelegd. De Mooij noemt verkeer en woningbouw. Maar ook de warmtevisie die eind dit jaar wordt vastgesteld is geschikt. Dit plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. “De opgaven die erin staan hebben een behoorlijke impact”, zegt De Mooij. Om de bevolking erbij te betrekken is er een klankbordgroep geformeerd waarin 25 inwoners hebben plaatsgenomen. 25 inwoners op een bevolking van 53.000 inwoners... Ik denk dat dat beter kan.” 

Of haar initiatiefvoorstel het gaat halen? De Mooij durft het niet te zeggen. “Het gaat spannend worden. Ik verwacht dat de lokale partijen wel voor gaan stemmen, net als Progressief Woerden. Dat zijn bij elkaar 15 van de 31 raadszetels. Het is dus afwachten of de landelijke partijen in Woerden in gaan stemmen met een raadgevend referendum.”

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten