Woerden houdt enquête onder alle inwoners

  •   keer gelezen

WOERDEN • Woerden houdt tussen 18 oktober en 4 november een enquête onder haar inwoners. De gemeente gebruikt hiervoor de Quick Scan Lokale Democratie. Inwoners worden daarin gevraagd naar hun ervaringen met de besluitvorming in de gemeente en de mogelijkheden om mee te praten.


Naast inwoners, vullen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente de vragenlijst in. Daarmee moet duidelijk worden of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. 

Burgemeester Victor Molkenboer: “De gemeente maken we samen, daarom is het belangrijk dat we weten wat we van elkaar verwachten. Is voor inwoners voldoende helder hoe besluiten worden genomen? Wat zien zij graag anders? Wij hopen dat veel mensen de tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Ook als zij tevreden zijn over hoe het nu gaat of als zij nog weinig ervaring hebben met de gemeente, zijn hun antwoorden waardevol. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer we van de resultaten kunnen leren.”

De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om de samenwerking met inwoners te verbeteren. Dat gaat bijvoorbeeld over de manieren waarop inwoners kunnen meepraten, meebeslissen of meedoen met de gemeente.

De vragenlijst is online te vinden en staat donderdag (in een licht ingekorte versie) in de Woerdense Courant.

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten