• Er gaat een streep door de dagkaart van 20 euro.
• Er gaat een streep door de dagkaart van 20 euro. (Foto: Thomas Sohilait)

Bekritiseerde parkeerbeleid Woerdense binnenstad aangepast

  •   keer gelezen

WOERDEN • Het college neemt maatregelen om de knelpunten in het parkeerbeleid voor de Woerdense binnenstad op te lossen.


Die belofte deed wethouder Arjan Noorthoek tijdens het spoeddebat vorige week donderdag. Het belangrijkste is dat er een streep gaat door het dagtarief van 20 euro. Dat dagtarief zorgde voor veel ergernis bij inwoners en bezoekers van Woerden. Sommigen waren 20 euro kwijt terwijl ze maar een paar minuten geparkeerd stonden. Noorthoek denkt eraan de dagkaart te vervangen voor een uurtarief van 5 euro.  

De boosheid over het parkeren in de binnenstad is de wethouder zeker niet ontgaan, zo verklaarde hij. Er kwamen op het gemeentehuis liefst duizend mails en 200 bezwaarschriften binnen. Vooral bewoners van zone B voelden zich ‘overvallen’ door de invoering van het beleid. Veel van hen wisten van niets omdat ze nooit de informatiebrief hadden ontvangen. “Dat is is vervelend en daarvoor bied ik mijn excuses aan.” 

Gewenning
Toch wees hij de raad erop dat het uitgangspunt van het beleid - het autoluw maken van de binnenstad - de basis is én blijft van het parkeerbeleid voor de komende jaren. Dergelijke transformaties riepen in het verleden ook veel weerstand op. “Dat was al zo in de jaren 70 bij de Voorstraat en ook in de jaren ‘90 en ‘00 toen de Rijnstraat en het Kerkplein autovrij werden gemaakt. Het is vaak ook een kwestie van gewenning.”

Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) kon zich geen enkel ander besluit herinneren waarover zo is gemopperd als de invoering van het parkeerbeleid. Hij verzocht het college om gemaakte fouten te erkennen. Wat hem betreft gaat Woerden tijdelijk terug naar het oude parkeerbeleid. “Het is nu alsof je met je fiets tegen prikkeldraad bent aangereden en je voortdurend plakkertjes moet aanbrengen om te voorkomen dat je band leegloopt. Kies dan gewoon voor een nieuwe band.” Als het college er toch voor kiest om het huidige beleid aan te passen, dan moet het met vertegenwoordigers van alle straten in de binnenstad om tafel.
Florian van Hout (VVD) hoorde van meerdere van deze bewoners dat zij het vertrouwen in de gemeente zijn verloren en overwegen te verhuizen. “Dat doet me pijn. En toch proef ik weinig urgentie bij het college om iets te veranderen.” Hij maande de wethouder om snel met voorstellen te komen, “want dit beleid raakt inwoners en ondernemers elke dag opnieuw.” Noorthoek verklaarde dat dit lastig is omdat er nog een rechtszaak loopt. “Dat maakt het moeilijk om het beleid snel aan te passen.”

Job van Meijeren (CDA) was wat minder negatief. Cijfers wijzen namelijk uit dat het nieuwe parkeerbeleid - op de hoofdlijnen - goed werkt. Zo staan er aanzienlijk meer auto’s in de parkeergarages en is er minder zoekverkeer. “Het zou goed zijn om ook dat verhaal te vertellen. Uiteraard moeten we de zorgelijke signalen die ook wij krijgen serieus nemen, maar laten we onszelf niet in de put praten.” 

Verantwoordelijkheid
Teruggaan naar het oude parkeerbeleid is voor zijn fractie - en een meerderheid van de gemeenteraad -  geen optie. “Laten we verder gaan waar we zijn gebleven en nu onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent aanvullende besluiten nemen.” 

Daphne van der Wind van ChristenUnie - SGP stak de hand in eigen boezem en erkende dat ze impact van het in februari genomen besluit heeft onderschat. “Het blijkt dat sommige maatregelen gewoon teveel schuren. Laten we die knelpunten samen oplossen.” Tegelijkertijd plaatste ze een kanttekening als het gaat om de onvrede die er heerst. “De nadruk ligt nu op de mensen die van zich laten horen. Er zijn ook inwoners die blij zijn met het nieuwe parkeerbeleid, maar die durven zich niet uit te spreken.”

Vooruitlopend op wijzigingen op het nieuwe beleid, wil de gemeenteraad dat er iets gebeurt om winkeliers een handje te helpen. De fracties willen niet dat bezoekers, met de feestdagen voor de deur, wegblijven vanwege het gedoe rond het parkeren. Coalitiepartijen Lijst van der Does, CDA en SGP-CU kwamen donderdagavond samen met WeDo met een motie om november en december het eerste uur in de parkeergarage gratis te maken. Op verzoek van D66 werd die periode verlengd tot minimaal 31 januari 2022.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten