Foto: stockfoto

Woerden wil maatregelen nemen om wachtlijst huishoudelijke hulp terug te dringen

  •   keer gelezen

WOERDEN • Door een tekort aan personeel bij aanbieders, dreigen kwetsbare inwoners van Woerden huishoudelijke hulp mis te lopen. Het college wil daarom snel maatregelen nemen. 


Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is de laatste twee jaar fors gestegen. Oorzaak is de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Inwoners kunnen, onafhankelijk van hun inkomen, voor 19 euro per maand huishoudelijk hulp aanvragen. Volgens het rapport ‘Monitor abonnementstarief Wmo’ zijn het met name inwoners uit de midden- en hoge inkomensklassen die een aanvraag indienen. 

Cliëntenstop
Aanbieders van huishoudelijke hulp geven nu aan dat zij door een tekort aan personeel niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. In oktober hebben zij daarom bijna allemaal een (tijdelijke) cliëntenstop ingevoerd. Het college stelt de raad nu voor om maatregelen te nemen. Naast een forse stijging van de kosten, dreigen kwetsbare inwoners te laat of geen hulp te ontvangen. Dit heeft volgens wethouder Tymon de Weger grote gevolgen voor het welzijn van mensen. “Het is echt noodzakelijk dat we nu maatregelen nemen om erger te voorkomen.”

WoerdenWijzer, de organisatie die elke aanvraag beoordeelt, doet een moreel appel op rijke inwoners om de huishoudelijke hulp zelf te regelen en te bekostigen. Voor nieuwe aanvragen en herindicaties gelden de aangescherpte nieuwe beleidsregels. Als het verantwoord is binnen de situatie, wordt - waar mogelijk - het aantal uren huishoudelijke hulp teruggebracht. Dit kan volgens het college leiden tot meer beschikbare huishoudelijke hulp voor andere inwoners. 

Urgent
Verder komt er een wachtlijst voor inwoners die wel hulp nodig hebben, maar waarbij dit niet urgent is. Via de wachtlijst worden urgente situaties direct doorverwezen naar een aanbieder. De Weger: “Als we niet op urgentie beoordelen, lopen we het risico dat mensen die dringend hulp nodig hebben dit niet op tijd ontvangen. We vragen er begrip voor dat we de beschikbare uren zo eerlijk mogelijk over de zorgvragers verdelen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om het inkomen mee te laten wegen in een aanvraag van huishoudelijke hulp. Op die manier kan in de toekomst de aanzuigende werking van de lage eigen bijdrage worden voorkomen. Verschillende gemeenten volgen inmiddels dit advies op. Het college van de gemeente Woerden legt deze overweging binnenkort aan de raad voor.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten