Logo woerdensecourant.nl


Het feestelijke moment van het aansnijden van de drie taarten door Jacqueline Verbeek-Nijhof, Kees Oskam en Margot Stolk. Elke taart was bovenop voorzien van een fraaie foto van de betreffende rotonde.  FOTO: Wim de Boèvere
Het feestelijke moment van het aansnijden van de drie taarten door Jacqueline Verbeek-Nijhof, Kees Oskam en Margot Stolk. Elke taart was bovenop voorzien van een fraaie foto van de betreffende rotonde. FOTO: Wim de Boèvere (Foto: PR)

Rotondes feestelijk geopend

In aanwezigheid van omwonenden zijn op woensdag 15 november de drie rotondes van het project 'Zuidelijke randweg Woerden' officieel geopend. De wethouders Kees Oskam (Bodegraven-Reeuwijk) en Margot Stolk (Woerden) sneden samen met gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof drie rotondetaarten aan in Waarder. Hiermee markeerden zij een belangrijke mijlpaal in de aanleg van de nieuwe weg die naar verwachting op 1 juni 2018 klaar is.

Regio - De drie rotondes gaan zorgen voor voldoende capaciteit en verkeersveiligheid als de nieuwe zuidelijke randweg wordt aangesloten op het bestaande wegennet.

Vol op stoom

De werkzaamheden voor de Zuidelijke randweg Woerden zijn vol op stoom. In de herfstvakantie en in het weekend daarna werkte aannemer Roelofs in opdracht van de provincie Utrecht met man en macht aan de drie rotondes: één in Woerden en twee in Waarder. Omdat er zo snel is gewerkt, was de hinder voor het verkeer en de omgeving ook sneller voorbij. Op 30 oktober gingen de hekken definitief van de weg en werden de rotondes vrijgegeven.

Extra aansluiting op de A12

De Zuidelijke randweg Woerden is een nieuwe weg met een lengte van ruim vier kilometer. Deze randweg gaat Woerden ontlasten van doorgaand verkeer en is een tweede aansluiting op de A12. De weg is naar verwachting op 1 juni 2018 klaar voor gebruik. De werkzaamheden aan de rotondes gaven de meeste overlast voor het verkeer en de omgeving. De overige werkzaamheden vinden voor het grootste deel buiten het verkeer plaats waardoor ze minder hinder geven.

A12 BRAVO

De aanleg van de Zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3) is het laatste project uit het programma A12 BRAVO, dat staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud. Doel van het programma is het in samenhang oplossen van verkeersknelpunten rond het A12-traject vanaf het verkeersplein Oudenrijn tot en met Bodegraven.

Meer berichten

Shopbox