Logo woerdensecourant.nl


Op een prachtige locatie op de Oostdam staat 'Voor de Mensenrechten' dat Sanne Telgenkamp als  beeld van de maand  presenteert
Op een prachtige locatie op de Oostdam staat 'Voor de Mensenrechten' dat Sanne Telgenkamp als beeld van de maand presenteert (Foto: PR)

'Voor de mensenrechten' deze maand in beeld

Heb medelijden met mij en met dit arme volk. Dit is de tekst die rondom het beeld 'Voor de Mensenrechten' in het Engels, Spaans en Frans staat gegraveerd. Deze tekst is een verwijzing naar de woorden die Willen van Oranje bij zijn dood zou hebben uitgesproken, namelijk: 'Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk'.

Woerden - Het beeld, gemaakt door de kunstenaar Jan Vermaat in 1982, is een geabstraheerde weergave van een figuur die op zijn rug ligt met zijn benen in de lucht. Het lichaam en het rechterbeen vertonen een hoek van 90 graden. Het linkerbeen is ook geknikt in 90 graden. Deze hoeken maken het beeld spannend en tegelijk heel harmonieus omdat de hoek is gespiegeld.

Door de houding ontstaan er ook openingen in het beeld. De eerste doordat de armen om het linkerbeen heen geslagen zijn, de tweede door de knik van dat been. De schematische weergave laat niet zien of om een man of een vrouw gaat. Dat hoeft ook niet omdat het kunstwerk staat voor de mens die gemarteld is en opgehangen aan zijn enkels, zo heeft de kunstenaar laten weten.

Het beeld is geplaatst direct op de Oostdam naast het kasteel van Woerden. Door de opdrachtgever, het comité 'Woerden voor mensenrechten' werd in samenspraak met de kunstenaar besloten om het kunstwerk op deze plek neer te zetten. Het verticale beeld steekt mooi af tegen de open ruimte erachter. Iedere bezoeker van het kasteel en iedere willekeurige voorbijganger kan op een gemakkelijke manier kennis nemen van dit interessante beeld. Het is ook zeker de moeite waard om er even bij stil te staan.

Meer berichten

Shopbox