Stichting Buurtwerk gaat aan de slag in Woerden en staat voor een krachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. FOTO: PR
Stichting Buurtwerk gaat aan de slag in Woerden en staat voor een krachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. FOTO: PR (Foto: PR)

Jongerenwerk krijgt nieuw gezicht

Het jongerenwerk in Woerden is vanaf 1 maart 2018 gegeven aan stichting Buurtwerk.


Woerden - Na een zorgvuldig aanbestedingstraject heeft Buurtwerk, als beste inschrijver, de opdracht voor het jongerenwerk gekregen. En daar zijn we blij mee! Buurtwerk maakt zich op om per 1 maart 2018 in de Woerdense wijken te starten.


Krachtgericht jongerenwerk, dat is onze expertise. Zo geven wij vorm aan onze missie: een krachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. We zijn als organisatie actief op het terrein van sociaal werk, activering en integratie in onder andere Rotterdam, Schiedam en Zoetermeer. Samen met de ketenpartners in Woerden zetten we onze schouders onder de gezamenlijke opgaven; van doelen naar daden.


Onze jongerenwerkers vervullen de rol van medeopvoeders in de wijk, samen met ouders, scholen en andere organisaties. We zoeken jongeren actief op en bepalen op basis van zorgen en interesses onze inzet.

Denk hierbij aan culturele en sportieve activiteiten voor en door jongeren, een jongerenspreekuur en interactieve voorlichtingen op straat.


Buurtwerk doet dat niet vanaf een vaste locatie, wél met jongerenwerkers op straat, school en overige plaatsen waar jongeren hun (vrije) tijd doorbrengen. Onze jongerenwerkers spelen in op de wijkvraagstukken en ontwikkelen met jongeren projecten die de binding met de buurt versterken. Ook werken we samen partners als scholen, (sport)verenigingen, wijkagent, BOA's, zorg- en welzijnsinstellingen.

Meer berichten
Shopbox