Meer in beweging!

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. VVD Woerden zet daarbij volop in op beweging. Daarbij draait het om lichamelijke beweging maar meer nog om beweging op tal van andere vlakken. De gemeente Woerden zit namelijk nogal vast. Bijvoorbeeld in het verkeer, waar wij binnen onze gemeente veel last hebben van sluipverkeer van de A2 en A12. Dat verkeer willen we via randwegen buiten onze wijken en dorpen gaan leiden. Dat zorgt voor een betere doorstroming, is veiliger en heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

De woningbouw stagneert. Veel ouderen en jongeren zijn op zoek naar een woning. Voor hen willen we gaan bouwen. Dat stimuleert de doorstroming in de woningmarkt en daarvan profiteren vele inwoners. Onze veiligheid is in het geding. Woerden is in het vizier bij inbrekers. Drugsdealers moeten worden aangepakt en we moeten oplettend zijn voor radicalisering. Ook de verkeersveiligheid laat te wensen over, er gebeuren te veel (ernstige) ongelukken. Veelal zijn kwetsbare fietsers daarbij betrokken. Meer gescheiden fietspaden zijn de oplossing. Wanneer de bladeren vallen, takken zijn afgewaaid, het hard heeft geregend of bij sneeuw dan wordt onze gemeente onbegaanbaar en ondervinden we veel overlast. Beter onderhoud van wegen en groen en verbetering van het rioolstelsel zijn noodzakelijk.

Onze dorpen en wijken hebben allemaal een eigen karakter. Dat moet zo blijven en mag zelfs meer zichtbaar worden. Wel moet er op het stadhuis in Woerden beter naar die dorps- en wijksbewoners geluisterd gaan worden. Dat gaan wij realiseren. De VVD is een volkspartij voor gewone mensen die wat van het leven willen maken. Wij zijn voor gezelligheid en willen dat onze gemeente nog gezelliger wordt. Wij zijn voor meer ruimte voor sfeerverlichting en festiviteiten. Wij willen dat iedereen in Woerden gelukkig kan zijn. U begrijpt het al, VVD Woerden heeft als voornemen om in 2018 Woerden meer te laten bewegen. U kunt ons daarbij helpen door op 21 maart op ons te stemmen.

Voor nu alvast een gezond en gelukkig 2018.
Reem Bakker, lijsttrekker VVD Woerden

Meer berichten
Shopbox