Burgemeester Victor Molkenboer wil graag nog een termijn in Woerden blijven. "Er is nog veel te doen." Hij hoopt daar na de verkiezingen met een nieuw en stabiel college aan te kunnen werken.
Burgemeester Victor Molkenboer wil graag nog een termijn in Woerden blijven. "Er is nog veel te doen." Hij hoopt daar na de verkiezingen met een nieuw en stabiel college aan te kunnen werken. (Foto: Winny van Rij)

Uitdaging nieuw gemeentebestuur

De randwegen, de stad die we willen zijn, vergroten van burgerparticipatie, hoe de binnenstad aantrekkelijker maken en zorgen voor een goede stedenbouwkundige invulling van stationsgebied en Middelland, hoe houden we de kwaliteit van de openbare ruimte op orde en hoe financieren we dit allemaal.

Woerden - Burgemeester Victor Molkenboer somt zo een reeks vraagstukken op die dit nieuwe jaar gaan spelen en waarover de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college zich na de verkiezingen zullen moeten buigen. "Hoewel het onderzoek naar de randwegen en de kosten rond de verkiezingen duidelijk worden, zal het debat daarna gevoerd moeten worden. Uiteindelijk beslist de raad." Een groot vraagstuk. "De ontsluiting van Woerden is echt een groot probleem." Ook het op niveau brengen en houden van de openbare ruimte is zo'n vraagstuk. "We hadden een grote achterstand en hebben al wat ingehaald, maar de vraag is hoe we hier verder mee omgaan. Daar is een brede discussie voor nodig."

60.000 inwoners

Hoewel dat niet binnen vijftien jaar zal gebeuren is een inwonertal van 60.000 in de toekomst noodzakelijk. "Die ambitie is nodig om het draagvlak van voorzieningen betaalbaar te houden." Zoals de invulling van het stationsgebied en Middelland met voorzieningen zoals wonen, parkeren, vergaderlocaties. "Dat is de toegang van de binnenstad, het voorportaal van Utrecht. We kijken ook naar de betekenis van Woerden voor de regio en zullen het station moeten opwaarderen met extra voorzieningen voor meer reizigers." Door de beperkte hoeveelheid grond neemt de druk op de woningmarkt behoorlijk toe. "Als je de polders groen wilt houden, krijg je verdichting, de vraag is hoe we hier stedenbouwkundig mee omgaan."

Winkelstad

Wat betreft de binnenstad zijn het Kerkplein en de aangepaste Rijnstraat samen onvoldoende om Woerden aantrekkelijk te houden. "Gelukkig is er weinig leegstand en we zijn met ondernemers in gesprek om Woerden naast boodschappenstad naar winkelstad om te buigen." De horeca gaat goed, nu de winkels nog. "Winkeliers hebben een belangrijke rol in het acteren en promoten van de binnenstad. Hieraan zou meer aandacht gegeven moeten worden."

Actieve burgers

Voor het vergroten van de burgerparticipatie is de komende tijd ook veel aandacht. De gemeente start deze maand met een pilot gebiedsgericht werken in een Woerdense wijk en in een van de kernen. "We willen een integrale aanpak in openbare ruimte, op sociaal gebied en met versterking van de kwaliteit. Het doel is de burger beter te bedienen en meer actief te betrekken. We hopen dat dit de kwaliteit en de aandacht in de wijk vergroot."

Oplopende kosten

Over al deze thema's en de financiële consequenties ervan inclusief het sociale domein moet dit jaar flink nagedacht worden. "De kosten van al deze thema's lopen op, we hebben onvoldoende middelen en moeten keuzes maken."

door Winny van Rij

Meer berichten
Shopbox