Wij stappen in

Politieke column door Jan-Hubert van Rensen

Weet u het nog? Begin 2014 flyerden veel politieke partijen bij winkels voor invoering van de koopzondag. Daarna heeft u uw stem uitgebracht. En toen? Uw stem telde niet meer. Men vormde een coalitie en vervolgens kwam er geen verandering met betrekking tot de koopzondag. Nog vreemder is het, dat de meerderheid van de kiezers voor een Westelijke Randweg gestemd heeft of voor meer handhaving van de openbare orde. Maar ook dat liet de coalitie vervolgens liggen.

Wat kregen we wel? Een coalitieakkoord met als belangrijkste punt: "Bestendigen van de bestuurscultuur." Wij hebben het nooit begrepen. Wie heeft hiervoor gestemd? Wat we wel kregen was het vertrek van 5 wethouders in 3 jaar tijd. En ingehuurde projectleiders die dikke rapporten fabriceerden over inclusie, duurzaamheid en organisatieontwikkeling. Allemaal onderwerpen waar u geen stem in had.

Voor Inwonersbelangen is het duidelijk waar de kiezers om vragen. Hier zetten wij ons voor in. Wij stappen in de coalitie die:

• Begint met het herstel van de zorg in Woerden. Als eerste bereikbare huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend herstellen.

• Woningen voor jong en oud realiseert. Door te bouwen op grond die in het bezit van de gemeente blijft kunnen er betaalbare huurwoningen in alle prijsklasse gebouwd worden.

• De doorstroming van het verkeer echt aanpakt. Denk hierbij aan een brug over Rietveld, de Westelijke Randweg, aanpakken Steinhagenseweg en het doortrekken parallelbanen langs de snelweg.

• De openbare orde weer gaat handhaven. Zolang de wijkagent van de Nationale Politie de openbare orde niet meer mag handhaven zet de gemeente eigen wijk-BOA's.

• De participatie in de samenleving bevordert. Extra wijkcentra, ondersteuning van het verenigingsleven en om meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.

• De openbare ruimte netjes en op orde houdt. Werken vanuit wijkteams die direct en gewoon telefonisch benaderbaar zijn voor de inwoners. Wijkteams die trots zijn op hoe hun wijk erbij ligt.

Uw stem maakt het verschil op 21 maart.
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen Lijst 3

Meer berichten
Shopbox