Michiel van Kruijsbergen is algemeen directeur van de organisatie en gemeentesecretaris van Woerden. FOTO: Gemeente Woerden
Michiel van Kruijsbergen is algemeen directeur van de organisatie en gemeentesecretaris van Woerden. FOTO: Gemeente Woerden

At your service!

In de voorgaande afleveringen maakten we kennis met de gemeenteraad en het college van b en w. Het werd duidelijk dat zij veel vergaderen en veel plannen bedenken. Maar wie mogen al die mooie plannen uitvoeren? Dat zijn de ambtenaren. Deze aflevering gaat over de medewerkers die het beleid zijn zogenaamde 'handjes en voetjes' geven. En hun baas: de gemeentesecretaris.

Regio - Ambtenaren zijn er in veel soorten en maten. Van de medewerker op het gemeentehuis, de politieman op straat tot de juffrouw voor de klas. Ambtenaren werken voor de rijksoverheid, waterschappen, overheidsinstellingen, voor de provincie of voor de gemeente. Deze rubriek gaat over lokale politiek en daarom houden we het nu bij ambtenaren die voor de gemeente werken.

At your service

Een ambtenaar is iemand die door de overheid wordt aangesteld in openbare dienst. Onder de openbare dienst verstaan we de gemeente, de provincie, het rijk en waterschappen. Kortom: alle instellingen waarmee een algemeen belang wordt bediend.

Daar komen rechten en plichten bij kijken

Een ambtenaar levert een specifieke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van overheidstaken. Ambtenaren zijn dus geen bestuurders.

Zonder pardon

Een ambtenaar verschilt op een aantal punten met een medewerker van een bedrijf. Zo hebben zij een zogenoemde ambtelijke aanstelling, dit betekent dat de ambtenaar in dienst wordt gesteld zonder dat hij of zij daar zelf een handtekening of andere vorm van instemming voor hoeft te geven. Buiten dit verschil in de arbeidsovereenkomst, zit het verschil er vooral in dat de ambtenaar werkzaam is in de openbare dienst. Daar komen rechten en plichten bij kijken. Ambtenaren leggen een verplichte eed of belofte af waarin zij verklaren integer te handelen en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij krijgen. Hij verplicht zich om nauwgezet en ijverig te werken en zich te gedragen zoals 'het een goede ambtenaar betaamt'.

Ambtenarenmentaliteit

Door het afleggen van de belofte of eed hebben ambtenaren een duidelijke voorbeeldfunctie te vervullen. Toch hebben veel mensen bij een ambtenaar het beeld van een persoon die de hele dag uit het raam zit te staren, wachtend tot de wijzers van de klok vijf uur aanwijzen. Waarom zou iemand ambtenaar willen worden? We vroegen het aan een ambtenaar zelf.

'Ik vind het leuk om dit werk te doen, omdat je snel resultaat ziet. Dat is niet alleen fijn voor mijzelf, maar ook voor de mensen waar je het voor doet. Je kunt dit zien als een sociaal beroep en dat spreekt mij aan.'' Dat klinkt dus een stuk meer als de ijverige diender uit de eed, dan als de notoire nietsdoener uit de duizenden grappen die circuleren.

Directeur

Er zijn veel ambtenaren, maar er kan slechts één de leider zijn: de gemeentesecretaris. Hij of zij is er als dagelijkse ondersteuning en adviseur voor het college van burgemeester en wethouders. Van het voorbereiden van besluiten, tot advies geven en overzicht houden op de processen. Een gemeentesecretaris wordt ook wel algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie genoemd. Wat doet een gemeentesecretaris?

een paar
gemeenten zijn afgestapt van de traditionele structuur

Als gemeentesecretaris ben je veel meer bezig met het proces dan met de inhoud. Je gaat niet diep in op een onderwerp, je begeleidt het proces zodat anderen goed hun werk kunnen doen. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen hen en het college van b en w. De taken van een ambtenaar in een gemeente zijn om het college van b en w te adviseren en om in hun opdracht voorstellen voor beleid te maken.

De gemeentesecretaris schakelt veel tussen verschillende onderwerpen en personen. In deze functie is het handig als je overzicht kan houden, maar wel zonder per se te vertellen hoe iemand iets moet doen. Het gaat erom dat het werk goed wordt uitgevoerd en niet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt.

Soepeltjes

De secretaris is de enige ambtenaar die bij de collegevergaderingen aanwezig mag zijn. Hij denkt mee over de besluiten die door het college worden genomen. Ook denkt de gemeentesecretaris mee hoe de ambities van het bestuur het beste uitgevoerd kunnen worden. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de gemeente optimaal presteert, de kwaliteiten van medewerkers worden benut en de dienstverlening naar inwoners naar tevredenheid verloopt.


Traditioneel vs. modern

In een traditionele gemeentelijke organisatie gebeurt het uitvoeren van deze taken in een duidelijk hiërarchische structuur, oftewel baas, afdelingschef en daaronder de overige werknemers.
Er zijn inmiddels gemeenten die van deze traditionele structuur zijn afgestapt. Dus zonder hiërarchie en stroeve organisatiesystemen met veel afdelingen en managers. Alle managementlagen zijn verdwenen, er wordt in kleine teams overlegd. En alleen als het nodig is.

 

Hoe werkt dat in Woerden?

''Woerden en Oudewater zijn zelfstandige gemeenten, maar delen samen één ambtelijke organisatie. Medewerkers werken dus voor twee gemeenten. Dat doen we sinds 2015 met ongeveer 450 mensen. Samen komen we verder; dat is het uitgangspunt. De inwoner staat daarbij voorop. Werken voor twee gemeenten vraagt om flexibiliteit en nieuwe werkvormen. Woerden krijgt niet alleen een nieuw gemeentehuis, ook de organisatie vernieuwt. Michiel van Kruijsbergen is algemeen directeur van de organisatie en gemeentesecretaris van Woerden.''

 

Meer berichten