Het Burgercomité wil uit de luwte komen om inwoners die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten in Afrika te ondersteunen. V.l.n.r. Marijke Willems, George Becht, Ulla van der Lit en Hans Schmidt.
Het Burgercomité wil uit de luwte komen om inwoners die zich inzetten voor ontwikkelingsprojecten in Afrika te ondersteunen. V.l.n.r. Marijke Willems, George Becht, Ulla van der Lit en Hans Schmidt. (Foto: Winny van Rij)

Hulp voor ontwikkelingsprojecten

Het Burgercomité bestaat al ruim dertig jaar, opereerde de laatste jaren een beetje in de luwte en wil nu weer volop in actie komen. "We willen heel graag dat meer mensen de weg naar ons weten te vinden," licht ambassadeur Hans Schmidt toe. "We kunnen een spil zijn in ontwikkelingsprojecten, kunnen een makelaarsfunctie vervullen."

door Winny van Rij

Woerden - Het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden werd in 1986 opgericht door de gemeenteraad om mee te werken aan de bestrijding van armoede in de derde wereld. "Projecten moeten een link met Woerden hebben," vertelt voorzitter Marijke Willems. "We ondersteunen inwoners die net dat laatste beetje hulp kunnen gebruiken voor hun ontwikkelingsproject in Afrika." Gemiddeld lopen er acht projecten per jaar. "Het project in Benin loopt al lang, hier ondersteunden we twee vrouwen met een studiebeurs."

Geven en nemen

Het Burgercomité heeft een jaarbudget van ongeveer 10.000 euro en probeert op allerlei manieren geld binnen te krijgen, gaat zich aansluiten bij de Woerdense groep binnen Kiva, een organisatie die over de hele wereld mensen steunt met microkredieten. "Een Woerdense ondernemer wees ons hierop," laat George Becht weten. "Dan kunnen we een ondernemer in Afrika geld lenen om te investeren en daarmee verder te groeien." De ondernemer betaalt de lening later weer terug, wordt voor de eigen bank kredietwaardig en kan zelfstandig verder. De investering komt weer terug waardoor het Burgercomité met hetzelfde geld weer een andere kleine ondernemer op weg kan helpen. "Dat lukt niet bij scholen en klinieken die je geld geeft, maar die mogelijkheid blijft ook bestaan," aldus Willems.

Steinhagen

De burgercomités uit Woerden en Steinhagen werken samen. "Woerden heeft een stedenband met deze stad," vertelt Ulla van der Lit die oorspronkelijk uit Steinhagen komt. "Er is twee keer per jaar overleg, onder andere over de jaarlijkse conferentie tussen beide gemeenteraden." Wat betreft ontwikkelingssamenwerking hebben beide steden hun eigen projecten die altijd een relatie hebben met een burger van de stad. Willems: "Zo schonken we onlangs een Woerdenaar 1000 euro voor een project in Gabon waar hij ruim dertig jaar geleden werkte aan de bouw van scholen en nu terug gaat voor herstelwerkzaamheden."

Kleinschalig

Becht is zeer te spreken over deze kleinschalige projecten. "Onze inwoners zijn er zelf bij betrokken, gaan er zelf naartoe en kunnen er dus ook zelf op toezien dat het geld goed besteed wordt." Er zijn ook projecten die met middelen of hand- en spandiensten al goed geholpen zijn. "Als ambassadeur van het Burgercomité en als ex-burgemeester kan ik vaak deuren openen en daar wil ik me graag nog meer op richten," aldus Schmidt. "Er zijn veel inwoners die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden, zo merken we op onze bijeenkomsten met netwerkpartners, en ik hoop dat we hiervoor ook jongeren kunnen interesseren."

Meer berichten