Verkeerde verordening

Column door Junior Brandenburg

Als we koeien in de kont kijken en verdronken kalveren in acht nemen, dan is er, los van het feit dat runderen blijkbaar bovenmatig in spreekwoorden het slachtoffer zijn, in Woerden iets aan de hand.

Nee, ditmaal niet het gedoe rond Koeiemart of het prijzige rapport dat ermee gepaard gaat. Nee, het gaat om een verordening die een iets andere uitwerking heeft dan was bedoeld. Het gaat over het uitgangspunt dat sport en alcohol slecht samengaan. Dit vanwege gezondheid, voorbeeldfuncties en het feit dat de core-business van sportclubs het sporten is. En het gaat over de strengere regulering van alcohol.

Paracommercie

Supermarkten en horeca waren het eerste speerpunt, maar dit is nu ook doorgevoerd voor de zogenaamde paracommercie. En paracommercie zijn organisaties, stichtingen, verenigingen, etc die in essentie geen commerciële bedrijfsvoering kennen, maar wel activiteiten ontplooien die daar op lijken. Bijvoorbeeld het verkopen van bier, maar dan door vrijwilligers. Als gevolg hiervan zijn paracommerciële instellingen nu gebonden aan een nieuwe verordening. Hierin zijn beperkingen opgelegd voor het verkopen van alcohol en organiseren van feesten.

In de praktijk gaat iets mis. Onbedoeld vallen nu namelijk ook culturele instellingen onder de verordening. Instellingen waarvoor vele jaren geleden de subsidiekraan is dichtgedraaid omdat ze zelfvoorzienend moesten zijn uit barinkomsten. Het gaat hier primair om de poppodia K'77, Babylon, De Bijn en Dezibel. Zij moeten nu namelijk om 01.00 uur sluiten. Een bandje of dj laten optreden heeft dan geen zin meer omdat jongeren nu de neiging hebben pas na 23.00 uur uit te gaan. En dat betekent dat het uitgaansleven verplaatst naar andere steden waar podia gewoon doordraaien zonder belemmeringen. Onbedoeld is er dus een probleem ontstaan.

Haaks op subsidie- en cultuurbeleid

De uitwerking van de verordening staat wat deze organisaties betreft haaks op het subsidie- en cultuurbeleid, maar ook haaks op de uitgangspunten van de verordening zelf nu er geen onderscheid is gemaakt voor niet sportgerelateerde paracommercie. En als gevolg daarvan staat het water voor deze organisaties nu voorbij de lippen.

Voor Woerden dreigt daarmee een rijke historie van eigenwijze plekken verloren te gaan omdat zij nu als hulpeloze kalveren dreigen te verdrinken in de per ongeluk gegraven put. Laten we ditmaal een duur onderzoek voor zijn en de schade repareren nu het nog kan!

Meer berichten